top of page
  • Brainz Magazine

5 Anledningar Till Att Dina Anställda Säger Upp Sig Just Nu

Säger flera utav din anställda upp sig?


Just nu sker det en stor mass-uppsägning som har pågått i flera månader, utan några tecken på att sakta ner ännu. The Great Expectations: Making Hybrid Work Work (microsoft.com) arbetstrendindex för 2022 rapporterar att 43 % av de anställda är något benägna eller extremt sannolikt benägna att överväga att byta jobb under det kommande året.


Den anmärkningsvärda mängden omsättning i kombination med det ökande trycket vi har mött under de senaste två åren orsakar ovanliga reaktioner från ledare som vi inte såg före 2020. Frågor och påståenden som: "Varför lämnar de mig?", "Jag är ett misslyckande" och "Jag är inte tillräckligt bra som ledare" florerar ibland fantastiska ledare. Detta i sin tur bildar en offer-slinga som får dem att blicka inåt och leta efter anledningar till varför massuppsägningen är så hög. Om du upplever att du är överväldigad av massuppsägningen och sakta glider nedför offer-spiralen finns nedan fem anledningar till varför dina anställda slutar just nu och hur detta inte har något med ditt ledarskap att göra.


1. Moralisk skada


Under pandemin navigerade anställda genom många olika scenarier som deras organisation ställs inför, vare sig det gäller tilläggs- eller nytta arbete, lediga dagar, rädsla för covid-19, etc. Det vart ett nytt och annorlunda sätt att arbeta. Många organisationer fumlade, försökte lägga upp nya planer och ändrade kurs ofta, vilket orsakade hög osäkerhet för de anställda. Om anställda kände sig orättvist behandlade och utnyttjade av sin organisation under denna period av osäkerhet, resulterade det ofta i känslor av överväldigande, frustration, oengagemang och utbrändhet. Många anställda tror att de har gått utöver det och hjälpt arbetsgivaren att fungera så smidigt som möjligt under en riktigt tuff tid, med lite eller ingen erkännande eller ytterligare kompensation som gör att de känner sig utnyttjade och misshandlade av sina arbetsgivare. Detta kan uppgå till "Moral Injury", som i en nyligen publicerad HBR-artikel Employees Are Sick of Being Asked to Make Moral Compromises (hbr.org) beskrivs som "en traumarespons på att bevittna eller delta i beteenden på arbetsplatsen som motsäger ens moraliska övertygelser i extrema situationer och som har potential att skada andra fysiskt, psykiskt, socialt eller ekonomiskt." De fortsätter vidare med att säga att "många kanske lämnar för att deras samvete har blivit sårat och deras medfödda rättskänsla kränkt."


2. Arbetsplatsen


Många anställda kände att de hade fått en smäll i ansiktet när organisationer krävde att de skulle återvända till arbetsplatsen i full skala eller till och med i ett hybridtillstånd, med många regler inbyggda, efter två års krav på att de skulle arbeta hemifrån. [Se Moralisk skada ovan]. Anställda blir otåliga när organisationer försöker reda ut denna föränderliga fråga. De vill ha flexibilitet och valmöjligheter eftersom de hade två år på sig att få det här arrangemanget att fungera och det fungerade faktiskt bra utifrån deras perspektiv. De kunde bevisa för sig själva att de kunde arbeta produktivt samtidigt som de ägnade fokus åt sina personliga liv. Att uppnå balans är möjligt under rätt arbetsordning. Organisationer som lyssnar och kan leverera på en anställds preferenser i denna fråga kommer att kunna attrahera och behålla talanger mycket bättre än de som implementerar policyer med hårda och snabba regler.


3. Ersättning och arbetsvillkor


Pandemin har utvecklat hur vi arbetar. Organisationer som förstår detta har omvärderat jobb, kompensationspaket och övergripande arbetsvillkor och återskapat dem för att passa med anställdas preferenser. De är nu på jakt efter topptalanger, och de kan komma och knacka på din medarbetares dörr med ett mycket attraktivt paket. Din personal kommer att sluta för att de tjuvjas av framåttänkande organisationer som erbjuder något mer attraktivt. På en övergripande basis indikerar Microsoft WorkLab-forskning [Great Expectations: Making Hybrid Work Work (microsoft.com)] de fem främsta aspekterna av arbetet som anställda ser som "mycket viktiga" för en arbetsgivare att tillhandahålla: positiv kultur (46 %) , förmåner för mental hälsa/välbefinnande (42 %), en känsla av syfte/mening (40 %), flexibla arbetstider (38 %) och mer än de vanliga två veckors betald semester varje år (36 %). Också rankad på listan är positiv feedback, erkännande och karriärutveckling. Organisationer som inte prioriterar dessa bitar kommer att förlora sina topptalanger.


4. Positiv kultur


Vi såg i forskningen ovan att positiv kultur är den främsta aspekten medarbetarna söker i sin organisation. Organisationer som bryr sig och investerar i sin ledarskapsprogrammering och sina anställda kommer att ha grunden för att skapa en positiv kultur. Organisationer som förstår och beter sig som om de inte vore något utan sina anställda och därför behandlar dem som om de är den mest värdefulla delen av företaget kommer att attrahera topptalanger. Organisationer som inte säger något, investerar i grunderna (t.ex. minimilöner, grundläggande förmåner), inte har en ledarskaps- eller personalstrategi, kommer att ha en inkonsekvent kultur och arbetsvillkor. Anställda vill arbeta för en organisation som bryr sig om dem som människa och kommer att sluta i jakten på den typen av arbetsgivare.


5. Ledningens ledarskap


Hur leder ledningsgruppen? Känner de med tillförsikt organisationens strategiska riktning och kan de formulera den tydligt på ett motiverande och inspirerande sätt? Kommunicerar de regelbundet med anställda? Är de lättillgängliga och ödmjuka? Lever de verkligen efter företagets värderingar? Beroende på svaren här kommer att bero på om anställda känner att de kan följa denna grupp av ledare eller inte. Studien The Great Expectations: Making Hybrid Work Work (microsoft.com) rapporterar att 21 % av de anställda som slutade 2021 gjorde det på grund av bristande förtroende för ledande befattningshavare/ledarskap. När anställda tappar tron ​​på sitt ledande ledningsteam kommer de att hitta ett annat ledningsteam och organisation vars syfte de kan anpassa sig till och som de kan följa.


Frasen "Anställda lämnar inte företag de lämnar sina chefer" kanske inte nödvändigtvis håller just nu. Mer troligt beror det på utvecklingen av hur vi arbetar och att anställda kräver mer av organisationen som helhet, inte nödvändigtvis deras direkta ledare. Mitt bästa råd till dig just nu: 1. Visa dig själv lite nåd du har gått igenom mycket som anställd, ledare och som människa under de senaste två åren, och 2. Håll en regelbunden, öppen dialog med dina anställda, människa till människa. Det är dags att våra arbetsplatser börjar bygga mer empati och vänlighet. Lycka till med att leda!Följ mig på Facebook, LinkedIn och besök min hemsida för mer info!

 

Ursprungsartikel skriven på engelska av: Tania Caza, Executive Contributor. Läs den här!

Yorumlar


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page