top of page
  • Brainz Magazine

5 Tips För Att Lära Sig Hur Man Omfamnar Förändringar

Vi vet alla om att förändring i alla dess former är oundvikligt. Trots det, är det många som är rädda för förändring och försöker att aktivt undvika det. Min fråga är därför; varför är vi så rädda för förändring när det är en del utav att vara människa?Det finns ett antal faktorer som svarar på denna frågeställning:


  • Våra hjärnor är inställda på att vara praktiska och skyddande. Det betyder att vi tenderar att upprepa befintliga mönster. Det känns säkrare att hålla fast vid det beprövade även när vi vet att något inte tjänar oss.

  • Vi vet inte vad det kommer att innebära för oss – vi antar ofta att motgångarna uppväger belöningarna.

  • Osäkerhet kan få oss att känna oss otrygga. När vi känner oss osäkra börjar vi koppla från våra känslor.

  • Förändringar hotar att störa vårt så kallade "steady-state".


Att omfamna förändring kräver en anpassning i sitt tankesätt. Vi använder termen "tankesätt" mycket, men vad betyder det egentligen? Cambridge Dictionary definierar tankesätt som "en persons sätt att tänka och deras åsikter". Det är en uppsättning föreställningar som ramar in hur vi ser oss själva, andra och världen omkring oss.


Dr. Carol Dweck – en ledare inom tankesätt och professor i psykologi vid Stanford University – myntade termerna fast och tillväxt-tänkesätt för att beskriva trossystem om vår förmåga att förändras, växa och utvecklas över en tidsperiod.


Man trodde ursprungligen att våra hjärnor var fasta, vilket antydde att vårt tänkesätt inte kunde ändras. Forskning har visat att när vi engagerar oss i nya lärande och aktiviteter skapar våra hjärnor nya nervbanor som fortsätter att stärkas med återkommande handlingar så att beteende blir normen.


Med det i åtanke, hur går vi till väga för att omfamna förändring?


Det är viktigt att komma från ett tillstånd av att erkänna att vårt tankesätt måste anpassas. Där situationer fortsätter att ge resultat som vi inte vill ha, vet vi vanligtvis att vi behöver göra en förändring någonstans. Nyckeln är att veta att förändring inte bara är praktiskt, som att höja kompetensen eller byta rutin. Det är en känslomässig sådan också.


Sättet vi tänker, känner och beter oss på är vanligtvis format av tidigare erfarenheter som kan påverka våra liv avsevärt och vara självbegränsande. Att ta reda på varför vi vill förändra och vilka blockerarna är kan hjälpa oss att reda ut våra känslor och se saker tydligare.


Fråga dig själv vad som hindrar dig – börja identifiera de självpåtagna hindren och av dessa som du kan övervinna. Titta på hur du skulle kunna gå till väga och vilka vanor som måste skapas för att gå vidare.


Här är fem tips som hjälper dig att anpassa dig till en förändring i tankesätt:


Pausa & reflektera


Detta ger utrymme för att öka medvetenheten inom dig själv om de förändringar du vill göra. Var nyfiken under denna process! Vem är du? Vad hindrar dig? En dagbok är ett bra sätt att fånga dina tankar samt låter dig titta tillbaka för att se om det finns några återkommande teman och identifiera var du kan skapa nya vanor.


Motiv


Fråga dig själv vad som är din anledning till förändring? Det handlar om att öka din lust och att vilja ta en risk. På vilket sätt kommer ditt liv att förbättras om du gör dessa förändringar? Hur kommer livet att se ut om du inte gör det?


Kunskap

Lär dig hur du bryter negativa mönster och utvecklar nya istället. Lära dig att öppna upp dig för nya sätt att uppfatta, bete sig och anpassa sig. Vad lär du dig utav dessa nya erfarenheter?


Värderingar


Att bilda sig en tydlig uppfattning om vad du står för hjälper dig att jobba för att ha istället för att vilja. Värderingar fungerar som ditt riktmärke och stödjer ett förändringstänk när ditt trossystem och dina mål inte tjänas. Vad är ditt önskade resultat?


Fel


Det är ok att misslyckas. Det finns värde, lärande och tillväxt i misslyckande. Att veta att det sannolikt kommer att hända hjälper dig att förbereda dig för det. Använd tillfället att reflektera och hitta en ny väg framåt.


Förändring är inte enkelt men med rätt stöd har vi möjligheten att lyckas och det kommer nästan alltid att finnas en utgångspunkt tillgänglig för oss.


Nästa gång du ställs inför en utmaning som inte tjänar dig, fråga dig själv: vad kan jag göra nu som mitt framtida jag kommer att tacka mig för?

 

Ursprungsartikel skriven på engelska av: Sass Allard, Executive Contributor. Läs den här!

コメント


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page