top of page
  • Brainz Magazine

8 Fördelar Och Enkla Strategier För Att Främja Tacksamhet Och Lycka

Tacksamhet kan praktiseras och införas i vårt dagliga liv året runt, vilket främjar glädje, positivitet och anknytning. Den här artikeln förklarar några av fördelarna med att utöva tacksamhet och ger förslag på hur man kan utveckla en mer tacksam och positiv syn.Tacksamhet & lycka

Det har gjorts en hel del forskning inom positiv psykologi som visar en stark förhållande mellan tacksamhet och lycka. Att avsiktligt öva och skapa en vana av tacksamhet kan vara ett mycket effektivt sätt att öka lyckan. Tacksamhet främjar positiva känslor, anknytning och "varma, luddiga" känslor. Vår hjärnas naturliga benägenhet är att ta hänsyn till de negativa aspekterna av en situation framför det positiva. Eftersom vi är kopplade för att överleva övervakar våra hjärnor hela tiden miljön och söker under ytan av medvetenhet efter möjliga hot. Vi uppfattar lätt signaler om ogillande från andra (oavsett om det är verkligt eller påhittat), vi kan föreställa oss alla möjliga scenarier för hur illa något kan gå, och vi minns lätt obehagliga eller plågsamma minnen. Dessa negativa stimulans tolkas ofta av våra hjärnor som överhängande hot mot vår överlevnad, och blåses därför ur proportion. Genom att utöva tacksamhet kan vi faktiskt förändra vår hjärna och flytta våra sinnen mot en mer positiv inställning.


Här är 8 fördelar med tacksamhet


1. Ökade positiva känslor

Tacksamhet förbättrar humöret och producerar hopp och lycka. Deltagare i en studie vid Loyola University Chicago (Bryant & Veroff, 2007) ombads att ta en "avnjutande promenad" varje dag. De rapporterade större övergripande lycka efter bara en vecka. Att ta sig tid att "dofta på rosorna" och att avsiktligt lägga märke till det goda och fokusera på det positiva är allt som leder till att man känner sig lyckligare.


2. Ökad lycka & längre livslängd

Lycka är korrelerad med minskad dödlighet, oavsett fysisk hälsa (Chida & Steptoe, 2008; Carr, 2011; Danner, Snowdon & Friesen, 2001). Lycka är kopplat till längre livslängd (Lawrence, Rogers & Wadsworth, 2015).


3. Ökad självkänsla

Att bli mer tacksam kan leda till en större känsla av självvärde, självkänsla och självförtroende. Tacksamhet ökar också motståndskraften och fungerar som en buffert mot negativa och traumatiska upplevelser. Det möjliggör känslor av glädje och optimism, även när man hanterar effekterna av de svåraste upplevelser.


4. Förbättrad stresshantering

Tacksamhet minskar stress och kan avsevärt minska nivåerna av stresshormoner i kroppen. Tacksamhet förbättrar också hjärtfunktionen och främjar större emotionell motståndskraft (McCraty & Childre, 2004). Vi kan avsevärt förbättra vår förmåga att hantera stress genom att bara öva på tacksamhet.


5. Minskad depression & ångest

Tacksamhet minskar hormoner i kroppen som är förknippade med stress och stimulerar frisättningen av kemikalier förknippade med känslor av lugn, anknytning och lycka. Resultatet är en total minskning av ångest, ilska och depressions relaterade symtom. Tacksamhet kan också hjälpa oss att bättre hantera dessa symtom och utveckla ett mer positivt tänkesätt överlag.


6. Förbättrade relationer & anknytning

Tacksamhet kan också hjälpa till att bygga empati för andra och stärka sociala band.


7. Minskad fysisk smärta

Att utöva tacksamhet kan faktiskt hjälpa till att minska subjektiva känslor av fysisk smärta.


8. Förbättrad sömn

Tacksamhet kan främja djupare, mer återställande sömn.

 

Här är 5 enkla sätt att utöva tacksamhet och öka lyckan


1. Använd en tacksamhetsdagbok

Skriv varje dag en lista med 3 till 5 saker som du är tacksam för. Försök att inkludera minst en "tacksamhet" varje dag som är relaterad till en relation med en annan person. Lägg lite tid på att verkligen tänka på dessa saker och tillåt dig verkligen att uppleva den känslan av tacksamhet och känslorna av glädje, värme och positivitet som åtföljer det. Fortsätt att göra detta i minst 21 dagar i följd för att få ditt sinne att lägga märke till de saker i ditt liv som är bra. Detta kan vara ett kraftfullt sätt att motverka din hjärnas partiskhet mot negativitet och ersätta den med en positiv inställning.


Tacksamhetsmeditation

Sök på nätet efter guidade meditationer om tacksamhet, som den här.


Tacksamhetspromenad:

Gå på en uppmärksam, "njutande promenad" varje dag. Ta in din omgivning med alla dina sinnen. Lägg märke till och njut av landskapet, stanna bokstavligen och "dofta på rosorna", lyssna på fågelkvitter och ljuder ac löv under dina fötter. Gå långsamt och uppskatta den vackra naturen omkring dig.


4. Skriv ett brev

Skriv ett brev till någon som du uppskattar, som du är tacksam över att ha i ditt liv. Skriv ett brev till den personen med detaljer om deras betydelse för dig, vilken inverkan de har haft i ditt liv och varför du känner dig tacksam för den personen.


5. Familjens tacksamhetsschema

Schemalägg en tid varje dag för att sitta ner med din nära och/eller familj för att dela din tacksamhet mot varandra och diskutera specifikt varför du är tacksam för den eller de andra personerna. Det här är en bra aktivitet att involvera dina barn i.

 

Ursprungsartikel skriven på engelska av: Kelly Norris, Executive Contributor. Läs den här!

Comentarii


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page