top of page
  • Brainz Magazine

Belys Dina Träd Och Buskar På Snyggt Sätt

Om det är så att du har en trädgård med buskar och träd, så är det inte fel att belysa dessa på olika sätt. Det kan vara värt att satsa på en LED strålkastare, eller flera samt gärna olika typer av spotlights. Dock ska du börja med att test-belysa olika delar av din trädgård. Det med testspotlights eller med ordentliga ficklampor. Det för att du ska få en bra känsla för vad det är du vill belysa. Du kan testa att ha ljuskällan på olika avstånd från buskarna eller träden. Fundera även på om du ska belysa dem direkt underifrån eller om det ska vara snett från sidan.


Fundera på olika belysningsalternativ


För att belysa träd och buskar så gör det allra enklast med spotlights och LED strålkastare. Det kan även vara smart att välja markspotlights. De grävs då ner i marken så att de kan belysa rakt underifrån.


Ett annat sätt att gå tillväga på, det är att ha markspett med spotlights. För dessa kan du flytta runt på om du vill samt att det även går bra att vinkla lamphuvudet för att rikta ljuset på det sätt du vill ha det på. Tänk på att ju större träd det är, desto fler spotlights måste det vara för att trädets krona ska kunna lysas upp på bra sätt. Du bör även se till så att du belyser från minst två sidor, med några meters mellanrum på dina ljuskällor.


Ha rätt spridningsvinkel på din ljuskälla med. Det finns smal, medium och bredstrålande. Mycket har att göra med hur stor själva trädkronan är samt om det är ett träd eller en dunge som ska belysas. Är du helt ny på detta med att belysa träd och buskar, satsa på mediumstrålande (ca 30–50 grader) och bredstrålande (från 50 grader och uppåt). Det ger större chans att det blir ett lyckat resultat.

コメント


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page