top of page
  • Brainz Magazine

De 5 Grundläggande Stegen För En Hållbar Stresshantering

Att kunna gå från Stress till Styrka


Av: Fia Hobbs


Hur kan vi tackla den växande skara av människor som lever under stark stress och löper

risk att drabbas av utbrändhet eller utmattningsdepression?


Kurvan av sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar har ökat under många år och den ser inte ut att plana ut eller avta inom överskådlig framtid. Det är ingen lätt uppgift att tackla och många delar av samhället behöver involveras för att få till ett hållbart arbetsliv och en bra hälso- och sjukvård med betoning på hälsa och prevention, innan det är försent och utmattningssyndrom är ett faktum.

Under mina 30 år som terapeut har jag sett många diagnoser som fibromyalgi, kronisk

trötthetssyndrom ME/CFS för att nämna några där det är svårt för personen att bli tagen på allvar med sina olika symptom. Sedan gäller det att få rätt behandling och i många fall är man inte ens säker på vad som fungerar bäst då vi alla är individer.


Hos varje människa finns det olika komponenter som spelar in vid ohälsa. Det kan vara fysiska, mentala, känslomässiga eller existentiella orsaker tillsammans med en underliggande stress som inte tagits hand om på allvar som kan ge upphov till sjukdom. Den form av stressrelaterad utmattningssyndrom som vi ser växer kan inte bara skyllas på arbetslivet

utan det är en serie av olika komplexa sammanhang och det handlar om hur vi upplever den yttre stressen runt omkring oss och hur vi handskas med den inre stressen som uppstår till följd. Till detta kommer även den kemiska stressen som finns I vår yttre miljö som är svårare att undvika och den i sin tur påverkar vår inre miljö, själva kroppen. Mer om det längre ner i texten.


De flesta människor jag träffar i min praktik är ambitiösa kvinnor i karriären som är fångade i

”sandwich generationen” vilket innebär att de har barn/tonåringar hemma, ett jobb som kräver

deras fulla engagemang och föräldrar som börjar bli äldre och behöver extra hjälp. Många kvinnor försöker balansera denna omöjliga ekvation och blir själva sjuka till slut. Detta scenario gäller förstås även män i samma situation men kvinnor tar generellt större ansvar när det kommer till den praktiska omvårdnaden och relationer i familjen.


"Det finns inga enkla lösningar men ett första steg är att bli medveten om vårt eget ansvar för vår hälsa och göra det till en prioritering."

Många människor är ute efter en snabb lösning till sina problem. Tyvärr finns det inga kvick fix om du vill uppnå hållbara lösningar. Om du inte är villig att titta på ditt liv utifrån olika perspektiv eller förändra ett nuvarande beteende så kan vare sig jag eller någon annan hjälpa dig. Att ta det första steget mot en förändring är oftast obekvämt för de flesta av oss och det är därför vi ser så många som kör sig själv i botten innan de gör en förändring. Med rätt hjälp finns det vägar att navigera sig genom en förändring och under årens lopp har jag satt ihop ett system som består av fem grundläggande steg där det första handlar om medvetenhet.


I vardagen upprepar vi ofta handlingar som vi gjort förut då vårt undermedvetna styr upp till 95 % av tiden och det innebär att vi gör som vi alltid har gjort. Detta fungerar för det mesta till vår fördel eftersom det sparar energi för hjärnan som annars skulle bli överbelastad. Tyvärr har vi också vanor och beteenden som vi har plockat upp längs vägen som är mindre bra och ibland till och med skadliga. Dessa dyker också upp i vårt inprogrammerade undermedvetna.

Om vi ska få till en förändring måste vi adressera det undermedvetna där endast en varaktig

förändring kan ske, annars kommer vi alltid att falla tillbaka i gamla vanor så snart vi sänker vår uppmärksamhet. I det undermedvetna ligger våra gamla invanda hjulspår redo att ta över.


Det finns många sätt att nå en djupare medvetenhet och jag använder olika verktyg beroende på vem jag arbetar med. Ett vanligt verktyg är exempelvis mindfulness. Det allra första steget består av att titta på områden med yttre stress, saker som händer utanför oss som vi inte kan kontrollera, förändra eller fly från. Det kan vara allt från naturkatastrofer till krig, att få en allvarlig sjukdom som cancer, skilsmässa, dödsfall i familjen, trassliga relationer etc. Listan kan bli lång och skiljer sig från person till person.


Efter det börjar vi undersöka hur situationen kan hanteras, vilka verktyg som finns och tidigare

hanteringsstrategier personen använt sig av.

Jag brukar också ta människor genom en serie steg för att identifiera sina egna självsabotörer som kan bidra till den inre stressen och orsaka blockering. Oftast är vi inte ens medvetna om att vi har självsabotörer utan accepterar dem som en del av vår identitet eller beteende beroende på vilken nivå vi tittar på. De flesta har funnits med oss sedan barndomen och är inbakade i hur vi tänker och agerar och har blivit en blind fläck för oss. Genom att få upp ögonen för våra egna självsabotörer kan vi omvandla dem till självhjälpare och lösa upp blockeringar som kan bidra till stress.


Efter att ha gått igenom första steget med djupare medvetenhet måste vi rensa, vidta åtgärder och ändra mönster för att bli av med det som inte längre tjänar oss och med det kommer många gånger ett motstånd. Vi behöver hjälp här för att sortera saker och lära oss att släppa taget. Det är en process som är nödvändig att gå igenom innan vi kan gå till nästa steg som är påfyllning av energi. Återhämtning och att fylla på med energi ska vara kul och kan göras på många sätt. För vissa innebär det en daglig promenad, för andra meditation, mindfulness, qigong eller yoga som ett sätt att hitta en ny balans i livet. Det kan också vara att sjunga i en kör, spela ett instrument, trädgårdsarbete, måla eller vad som helst där man hamnar i flöde och känner sig laddad efteråt.


Det är också viktigt att lära sig gränssättning och säga nej till saker och människor som tar energi och lära sig hantera stress på ett annat sätt. De två sista stegen är viktiga men förbises många gånger. Det är implementeringen av nya vanor vilket gör det till en del av en ny livsstil som man kan hålla fast vid tills det blir en naturlig del i vardagen. Då kan vi börja prata om hållbara vanor när de satt sig i det undermedvetna och blivit en del av ditt nya jag.


De fem grundläggande stegen

  1. Medvetenhet - det första nödvändiga steget som lägger grunden för en djupare förståelse för vad som händer i ditt liv på olika nivåer som inkluderar fysisk, mental, emotionell och existentiell nivå.

  2. Rensa - när vi kartlagt det som stressar oss i livet, oavsett om det orsakas av yttre, inre eller kemisk stress, tar vi nästa steg för att titta på vad som inte tjänar dig och hur du kan släppa taget. Vi tenderar att hålla fast vid familjära vanor även om vi vet att de inte hjälper oss på lång sikt.

  3. Återhämtning - ett utforskande steg där det är viktigt att matcha aktiviteten med dina personliga preferenser. Att ladda sin energi kan vara lika enkelt som att spendera tid i naturen eller träna qigong eller yoga men det kan vara så mycket mer och en coach kan hjälpa dig hitta rätt aktivitet som stärker dig.

  4. • Implementera - de två sista stegen förbises många gånger men de är viktiga för att vidmakthålla de nya vanorna. Om du har spenderat tid på att gå igenom medvetenhet, rensa och återhämtning behöver du också en plan att implementera det nya i din vardag utan att det blir en börda. Det är här vi fokuserar på informell träning och göra det till en del av ditt liv.

  5. Hållbara nya vanor - att ha en plan för att fortsätta med dina nya vanor är avgörande och av den anledningen sätter vi ihop en hälsoplan som inkluderar alla delar av ditt liv, även sociala livet. Detta är din nya färdplan för ett mer balanserat liv.


Yttre, inre och kemisk stress – en kort förklaring

Yttre stress - Händelser, sjukdomar, trauma, skilsmässa, död i familjen med mera. Saker du oftast inte kan kontrollera.

Inre stress - Hur du reagerar på den yttre stressen och handskas med den genom tidigare

hanteringsstrategier eller brist på strategier och resurser.

Kemisk stress - Vår yttre miljö med miljögifter i mat, vatten och luften. Innefattar även allt som

belastar vår kropp negativt, exempelvis alkohol, droger, cigaretter etc.


Fia Hobbs


Internationell föreläsare, författare och expert inom stresshantering.

Comentários


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page