top of page
  • Brainz Magazine

Flexibelt Arbete I Framtiden: Michael Sundquist´s Vision För Cool Company

Michael Sundquist är en framstående företagsledare med gedigen bakgrund inom affärsutveckling med över 20 års erfarenhet av att utveckla och leda kommersiella organisationer inom olika sektorer. Idag leder han Cool Company som CEO och har tagit företaget till en ledande plattform för frilansare och företag som söker flexibla arbetslösningar.


Michael Sundquist
Michael Sundquist

Michael, skulle du kunna dela med dig av din bakgrund och hur du blev VD på Cool Company? Vilka erfarenheter hade du innan detta?


Jag har en lång konsultbakgrund inom ledning och utveckling av sälj- och marknadsorganisationer, och likaså många år i ryggen av att leda säljorganisationer inom bolag. På den vägen kom jag även in på Cool Company 2016 och började som försäljningschef för vårt företagserbjudande. Efter ungefär 1,5 år tillträdde jag som VD. Innan jag tillträdde som säljchef på Cool Company hade jag egentligen inte hört speciellt mycket om egenanställningsbranschen men förstod snabbt att här finns något riktigt spännande givet utvecklingen på frilans- och konsultmarknaden. Cool Company är ett tillväxtbolag som ska växa rent produktmässigt men även geografiskt, det är mitt grunduppdrag och ligger i linje med min erfarenhet inom både sälj och utveckling.

Kan du beskriva din ledarskapsstil och hur den har bidragit till att skapa en positiv företagskultur och framgångsrika resultat?


Det är såklart svårt att själv beskriva sin ledarstil, men jag hoppas att jag uppfattas som drivande, rak och tydlig. Jag både tror på och drivs av teamet framför jaget. Även som VD vill jag gärna jobba tillsammans hellre än att vara den som står och pekar, vilket jag tror sätter grunden för ett framgångsrikt, långsiktigt och hållbart sätt att leda ett bolag. Just att jobba i team tror jag är viktigt oavsett litet eller stort bolag, och likaså samarbeten över de olika delarna och nivåerna inom bolaget. Det finns inte en stjärna på ett bolag, däremot bra team.

Kan du berätta mer om idén bakom Cool Company och vilken målgrupp ni riktar er till?


Vi startade 2009 med en tjänst för att låta frilansare arbeta uppdragsbaserat och fakturera utan att behöva starta ett eget bolag. Bland dessa frilansare och konsulter finns alla möjliga yrkeskategorier och branscher, men vi har flest användare inom kreatör- och IT-branschen. Några år senare började vi se ett ökat behov bland företag att anlita personal snarare än att anställa. Vilket kan bero på flera faktorer t.ex. att man arbetar med en säsongsbetonad verksamhet, man ska starta upp i en ny region, vill komma åt spetskompetens under en begränsad period eller liknande. Sedan 2015 erbjuder vi därför även en företagstjänst för bolag som vill anlita temporär personal, där vi tar fullt arbetsgivaransvar under uppdragsperioden, försäkrar personalen, betalar ut lön m.m. Idag kan vi administrera och betala ut lön i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Storbritannien. Men vi kan dessutom bistå med så kallad gross payout som innebär att vi betalar ut arvoden till företags frilansare i över 50 länder.


Vilka olika typer av tjänster erbjuder Cool Company?


Vi har två huvudsakliga tjänster, dels vår tjänst mot frilansare och konsulter där vi möjliggör för privatpersoner att fakturera utan företag för uppdrag på heltid, deltid eller vid sidan av. Vårt andra ben är vår företagstjänst där vi hanterar lön, försäkring, arbetsgivaransvar m.m. för bolags flexibla personal. Det kan till exempel handla om konsultbolag, bolag som levererar varor eller tjänster, säsongsvarierad bemanning eller bolag som har en stor mängd konsulter utanför Sverige som ska få utbetalade arvoden. Det som är gemensamt för både frilans- och företagsverksamheten är att vi, oavsett yrke eller bransch, tar vårt ansvar på stort allvar både när det kommer till försäkring, trygghet, lönenivåer och arbetsmiljö. Vi tror att vi bara sett början av den här branschens utveckling och att det är extremt viktigt att som en av de ledande aktörerna sätta hållbara och långsiktiga krav från början.

Hur ser du på utvecklingen inom frilanslivet, väljer fler att frilansa än förut?


Arbetsmarknaden har förändrats och allt fler frångår att likt tidigare generationer arbeta med en fast anställning genom hela arbetslivet och slutligen gå i pension. I stället varierar man arbetslivet, och arbetsformer som frilans och konsult breder ut sig. Även möjligheten att arbeta flexibelt rent geografiskt har ritat om arbetsmarknaden tack vare verktyg som gör digitala möten och annan typ av digital kontakt möjlig. Parallellt med att fler personer söker sig till ett mer flexibelt arbetsliv syns liknande trender växa på företagssidan där bolagen arbetar alltmer projekt- och uppdragsbaserat. Till följd av de mer utsuddade geografiska gränserna har även bolagen enklare att hitta kompetens och även etablera sig på nya marknader. Och det är här i gränslandet mellan det flexibla arbetslivet, frilansarna och bolagen som Cool Company kommer in som en nyckel. Så det korta svaret på frågan om fler frilansar än förut är ja, samt att efterfrågan på frilansare är högre. En annan trend som går hand i hand med det mer flexibla arbetslivet är att vi blir allt äldre och människor tenderar även att arbeta längre, åtminstone deltid. Vi ser allt fler seniora frilansare fortsätter sitt arbetsliv efter pensionen fast som frilansare på sina egna villkor.


Kan du dela med dig av din vision för företaget på lång sikt?


Kortfattat är min vision att vi ska vara frilansarens bästa verktyg för att förenkla arbetslivet, och likaså den viktigaste partnern för företag som anlitar i stället för att anställa. Den vägen går vi på idag och kommer att fortsätta framåt genom att utveckla tjänster som ligger i linje med vår vision. Det kan till exempel vara finansiella tjänster, försäkringstjänster eller andra typer av verktyg. Vi ska dessutom låta den vägen gå över ett större geografiskt perspektiv. Varken frilansarna eller företagen nöjer sig med att enbart stanna inom Sverige, det gör inte vi heller. En viktig del av vår vision och vår väg framåt är att vi förstår och tar vårt ansvar. Genom att ta arbetsgivaransvar, hantera löner, försäkringar och vara en del av den här utvecklingen på arbetsmarknaden vill vi sätta exempel på hur man gör det bäst och ser till såväl uppdragstagarens som uppdragsgivarens bästa.


Vad är det som särskiljer Cool Company från andra liknande aktörer på marknaden?

Det finns en hel del aktörer på marknaden, och nya spelare skymtas då och då. Men vi särskiljer oss då vi har för avsikt att ta större ansvar gällande pension, säkerhet, försäkringar och se de långsiktiga effekterna av att arbeta flexibelt. Vi förstår att detta är viktigt och kommer inte att tumma på varken de små eller större delarna. Vi skiljer oss dessutom rent plattformsmässigt. För både frilansare och företag har vi den bästa plattformen rent tekniskt och användarmässigt, och den mest kunniga kundsupport när frågor eller funderingar dyker upp.

Hur ser du på den aktuella marknadssituationen och de största utmaningarna som företaget står inför?


Det finns definitivt utmaningar som skapats av de senaste årens turbulens, men marknadssituationen slår hårdast mot våra kunder och frilansare. Det kan givetvis även påverka oss i förlängningen, men då vi jobbar över många och olika branscher är det inte riktigt så svartvitt. Som bolag har vi och våra ägare en långsiktig strategi att utveckla branschen, och även om pandemier, lågkonjunkturer och oroligheter påverkar har vi alla de senaste åren lärt oss att återgå till normaltillstånd betydligt snabbare än förr.

Har ni några kommande tjänster eller nyheter som ni planerar att lansera inom kort?


Vi jobbar hela tiden med att utveckla våra tjänster för både frilansare och företagskunder. Det senaste året har vi utvecklat våra plattformar rejält, och kopplar hela tiden på tilläggserbjudanden som vi ser behov av från våra kunder. Vi ska fortsätta att underlätta för uppdragsgivare och uppdragstagare att jobba tryggt, modernt och effektivt över de traditionella gränserna


Tack Michael!


Vill du veta mer Cool Company kan du läsa mer här samt följa dem på Instagram och LinkedIn.

 Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page