top of page
 • Brainz Magazine

Manuela Liegnell Bekämpade 19 Operationer - Hjälper Nu Företag Att Göra Lyckade Förändringar

Har du någonsin gått igenom ett tungt nederlag eller varit med om en olycka som du inte lyckats komma tillbaka ifrån? Det kan kännas hopplöst, men det finns faktiskt sätt att ta sig tillbaka på. Och inte bara ta sig tillbaka, utan faktiskt bli ännu starkare och hitta nya sätt att lyckas åstadkomma saker som ger ditt liv både syfte och tillfredställelse. Manuela Liegnell är entreprenören och föreläsaren som hade dansen som sin stora passion sedan tidig ålder. Efter att ha genomgått 19 operationer och haft läkare som sagt att hon aldrig någonsin kommer att kunna dansa igen, motbevisade hon alla genom att ta sig tillbaka till dansscenen igen. Idag föreläser hon om personlig utveckling och hur man gör lyckade förändringar i företag och grupper. Hon berättar även i sina föreläsningar om henne historia och hur man framgångsrikt kommer tillbaka efter nederlag och olyckor. I Brainz Magazine delar hon med sig av nycklarna för att lyckas.


Manuela Liegnell. Foto: Mikael Gräntz

Motbevisade alla genom att genomföra något som var medicinskt sätt omöjligt


Manuela Liegnell brukar inleda sina föreläsningar med: "När jag var liten hade jag en dröm, en passion". Hon fortsätter sedan berätta om hur hon vaknade på den varma asfalten, där det luktade bränt gummi och solen gassade. Hon såg sitt knä peka åt ena hållet och hennes fot åt andra hållet och där emellan låg hennes ben platt. Som en cykelslang utan luft.

Hon berättar ganska ingående om transport och första operationen. SOS hem till Sverige. Hur hon genomgick totalt 19 operationer, 3 månader på sjukhus och 3 års rehabilitering. Hon berättar om hur hon satte upp bilder på sig själv när hon dansade och hur hon glatt och bestämt sa till alla att hon skulle dansa igen.


Det var dock långt ifrån alla som var optimistiska och det var en hel del som på olika sätt förklarade att hon nog aldrig skulle lyckas med hennes dröm om att dansa igen. Det gick så långt att en läkare kom in och satte sig bredvid henne i sjukhussängen och sa: "Du kommer aldrig kunna dansa igen! Ju tidigare du inser det, desto bättre kommer det vara för dig".

Tårarna sprutade men hon vägrade att ge sig och krävde att få en annan läkare som trodde att det var möjligt för henne att dansa igen.

2,5 år efter denna händelse - efter svett, tårar och hård träning stod hon på Jarl Kulle scenen och medverkade som dansare i Ängelholms nyårsrevy. Hon beskriver det som en helt otrolig känsla. Dagen till ära bjöd hon in sina nära och kära samt sjukvårdspersonal. Hon bjöd även in läkaren som hade sagt att hon aldrig skulle kunna dansa igen. Hon ville visa honom.

Han dök upp och lämnade över en blomma efter dansen. Sedan sa han: "Det du gör nu är medicinskt omöjligt!". Det var då tanken väcktes. Tanken som styrde Manuela in på nya vägar i livet. Vad är egentligen omöjligt? Vem bestämmer vad som är möjligt och vad som är omöjligt? Vem bestämmer vad du kan och vad du inte kan? 


"SMAK" är framgångsfaktorn som tar er igenom motgångar

Manuela har länge funderat på hur hon kunde vara så naiv och positiv. Hon var endast 20 år gammal när hon låg där på sjukhuset och bara visste och hade intalat sig att hon skulle dansa igen.


– Jag trodde så starkt på mig själv. Jag förstod först när jag läste till mental tränare att jag hela tiden använt mig av framgångsfaktorn SMAK (Självbild, Målbild, Attityd och Känsla). Om jag omedvetet använde dessa faktorer för att nå största framgång i min största motgång i livet så förstod jag att alla kan använda dessa faktorer medvetet för att ta sig igenom motgångar eller för att prestera på topp i framgångar. Alla kan! Min vision är att dela med mig av dessa faktorer och på så vis hjälpa andra att ta kommandot över sin situation, äga sin framtid och förstå att vi alla besitter mer resurser och styrkor inom oss. Allt börjar med en tanke, säger Manuela.

Manuela Liegnell, en förespråkare av positiv energi. Foto: Mikael Gräntz

De 4 nycklarna och tipsen för att ta sig igenom motgångar och göra lyckade förändringar


Manuela berättar om de fyra nycklarna utifrån "SMAK-modellen" och ger värdefulla tips för att tackla sina motgångarna, inte ger upp sina drömmar och göra lyckade förändringar.


1. SJÄLVBILD


Den första pusselbiten handlar om självbild. Den är viktig, den är avgörande. Den styr hur du tar dig an livet. Den styr om du tror att du kan eller om du tror att du inte kan. Den styr även vilka utmaningar du väljer att anta, vilka mål du väljer för dig själv, vilka beslut du tar och vilka människor du väljer att ha i ditt liv. När jag ställer frågan om vilka som är de viktigaste personerna i någons liv brukar de flesta svara mamma, pappa, vänner, barn och livskamrater. Men de finns en till person som många faktiskt glömmer bort. Någon du kommer att prata med genom hela ditt liv. En person du kommer umgås med mest i ditt liv. Det är du! Allt börjar med dig. Vad ser du i spegeln? Vad säger du till dig själv? Vad känner du för dig själv?   

"Självkänsla och självförtroende är färskvara och går att träna upp precis som vår kondition och våra muskler."

– Efter mina första workshops inom självkänsla blev jag varse om den stora brist på självkänsla jag mötte. Det är många människor som går runt varje dag och tvivlar på sig själva, sin förmåga och sitt värde. Det får stora konsekvenser för relationer och prestationer. Självkänsla och självförtroende är färskvara och går att träna upp precis som vår kondition och våra muskler. Du kan bestämma vilken självbild du vill ha. En som hjälper dig eller en som stjälper dig, menar Manuela. 

Företag och organisationer som jag föreläser för och jag jobbar med, har en självbild som präglar beteende och strukturer inom just organisationen. Tips då är att först identifiera organisationens självbild (nuläget). Sedan behöver man bestämma vilken självbild organisationen vill ha och därefter jobba med systematiska övningar för att förändra självbilden. Just dessa saker kan vara knepiga och det är här jag kommer in med min expertis.


Det man ger får man tillbaka. Om du räcker ut tungan mot din spegelbild, vad får du då tillbaka? Om du ger ett leende till din spegelbild, vad får du då tillbaka? Att säga till sig själv varje dag: JAG KAN, JAG ÄR VÄRDEFULL! 


Här är två enkla tips som gör STOR skillnad för din självkänsla och ditt självförtroende om du är "consistent" i det:

 1. Ge dig själv positiva kommentarer varje dag.

 2. Skriv 10 positiva egenskaper om dig själv. Jag är... minst 1 ggr/veckan.

Om du som företag jobbar regelbundet med detta med dina anställda, så vill jag sticka ut hakan och säga att en väldigt mycket kommer att förändras. Det kommer finnas en helt annan energi och både företaget och de anställda kommer lyfta till nya nivåer. Och skulle ni behöva hjälp att genomföra detta så är jag den första, som med glädje hjälper er då jag vet hur stora, positiva förändringar dessa övningar gör när man går in för det.


2. MÅLBILD

Målbild är en viktigt komponent för framgång. Vi styrs medvetet eller omedvetet av målbilder som vår hjärna skapar. Dessa målbilder påverkar våra beslut och vårt beteende. Vilka målbilder har vi som företag?

Målbilder fungerar också som drivkraft och motivation. Vart är vi på väg? Leder det vi idag gör, oss mot våra drömmar och mål? Det största hindret för våra målbilder eller drömmar är våra rädslor. 


Är vår målbild positiv? Det vill säga, ser vi det vi vill ha? Eller ser vi det vi inte vill ha? Det största misstaget när vi sätter upp mål är att vi fokuserar på det vi inte vill ha istället för det vi vill ha. Även i vårt språk använder vi ordet "inte" för att beskriva vad vi inte vill, istället för att beskriva vad vi vill ha. 


Här är ett tips för att stärka målbilden:


Gör en "dreamboard"

Klipp ut bilder på saker ni vill ha mer av i livet. Det kan vara bilder på materiella saker eller bilder på känslor och upplevelser. Genom att visualisera och titta på dessa bilder påminner vi oss om vad som är viktigt och vart vi är på väg. Det hjälper oss att behålla fokus och ta beslut och göra aktiviteter som för oss närmre våra mål. När jag låg på sjukhuset satte jag upp bilder på mig själv när jag dansade. En del i min närhet tyckte det var jobbigt, att det påminde mig om det jag kunde göra innan olyckan. För mig var det en påminnelse om att jag måste kämpa för det jag vill ha. Det var en påminnelse varje gång jag tvivlade. Att jag måste göra det lilla extra, träna och fortsätta träna för att nå min dröm att dansa igen. Det hjälpte mig otroligt mycket.


3. ATTIYD

Attityd är den tredje SMAK faktoren för framgång. Den är avgörande för om vi tar våra misstag och misslyckanden som nederlag och ger upp eller om vi tar våra misstag och misslyckanden som lärdomar. Det är en stor skillnad. Om vi stöter på ett hinder eller ett problem, vad är vår första tanke? Ge upp eller kämpa? Tänker du: Jag visste det? Eller tänker du mer: Hm, spännande... vad kan jag lära mig av det här?

Attityder kan vara svåra att ändra. Det är därför exempelvis många rekryteringskonsulter förespråkar rätt personlighet framför rätt kompetens. Däremot går det att ändra sin attityd med vilja, systematiskt arbete och med personlig insikt. Här kan förändringens fyra rum vara ett mycket bra verktyg för att synliggöra självcensur. Det handlar alltså till stor del om hur vi tar motgångar och misslyckanden. Livet består av motgångar och misslyckanden. Men det handlar inte om hur vi har det, utan hur vi tar det.


Här är några tips för att stärka sin attityd:


 1. Det första steget handlar om medvetenhet. Uppmärksamma när du har en negativ tanke. Det är då du kan ersätta den och börja jobba för förändringen mot ett positivt mindset.

 2. Lär dig att uppmärksamma positiva situationer och händelser i din omgivning. Det vi fokuserar på får vi mer av. Skriv ner positiva saker ni gjort eller varit med om varje dag. 

 3. Öva sedan på att bryta negativa tankar. När det kommer en negativ tanke, stoppa den och ersätt den med en möjlighet eller en positiv tanke istället. Genom att öva på detta lär vi hjärnan att öka sin förmåga att styra tankar och se möjligheter. Ett exempel på detta är att om du säger till dig själv att du är trött och inte orkar gå ut och jogga så ska du avbryta den tanken och direkt skifta fokuset till den positiva tanken om hur bra du kommer att må när du varit ute och joggat och att det är precis vad du behöver.


– Matar vi oss själva med negativitet om att vi inte kommer att klara av en situation så får vi ju ta smällen flera gånger i tanken fram tills att vi prövar och faktiskt inte heller klarar det. Matar vi oss själva istället med att vi kommer att klara av situationen så har vi en positivt känsla hela vägen fram till situationen och behöver bara ta smällen en gång om vi inte skulle lyckas. Chanserna till att vi då istället lyckas är betydligt högre. Ju mer och ju oftare vi jobbar med vår inre dialog på det här sättet, ju positivare kommer vi att bli och ju fler saker kommer vi att lyckas med, säger Manuela.


4. KÄNSLA

Känsla är den sista av SMAK faktorerna. Vi styrs på många sätt av våra känslor. Känslor som bara kommer eller som triggas igång av situationer eller omständigheter och människor. Ibland pratas det om optimister och pessimister vilket kan symbolisera två olika sätt att uppfatta sig själv och sin omgivning. Det finns många fördelar med att ha ett optimistiskt förhållningssätt till livet och det är också en viktig komponent till framgång. Genom att försöka se möjligheter i alla situationer stimulerar det till lösningar. En optimistisk person tenderar också att ha fler positiva känslor och snabbare ersätta negativa känslor med positiva. Känslorna styr våra tankar, som styr vårt beteende, som styr våra handlingar. Negativa känslor ger negativa tankar som leder till negativa beteenden och handlingar. Det fungerar på samma sätt med positiva tankar, det blir en positiv spiral. Det finns många olika sätt att trigga igång och ändra sina negativa känslor till positiva. Istället för att acceptera en negativ känsla och låta den förstöra och förpesta hela dagen som en dålig ursäkt, så kan vi ta kommandot och försätta oss i en positiv känsla istället. 


Här är två tips på hur vi bryter negativa mönster och skapar mer positiva känslor som förändrar våra till ett liv där vi ser många fler möjligheter än hinder:


 1. Ta reda på vad, vilka tankar och situationer som gör dig glad. Vad är det som ger dig en härlig och positiv känsla i kroppen? Det kan vara minnen, människor, musik, dofter, rörelser. Använd dessa triggers när en negativ känsla infinner sig för att bryta spiralen. 

 2. Öva på att vara tacksam. Tacksamhet har en positiv effekt på vårt välmående och våra känslor. Genom att varje dag skriva ner tre saker du är tacksam för, så kommer du omedvetet att skapa mer positiva känslor i kroppen. 
Comentarios


NYHETSBREV

 • linkedin-brainz
 • facebook-brainz
 • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page