top of page
 • Brainz Magazine

Hur Tar Jag Första Steget Att Prata Med Någon Om Något Jobbigt?

Hur viktigt är det för mig att få prata med någon som bryr sig om mina tankar och känslor? Finns det någon i min närhet som verkligen tar sig tid att lyssna på mig? Hur ska jag hantera mina tankar, känslor, ensamhet och stress när jag känner att inte någon lyssnar?


Omilia Samtal föddes ur känslan att många mår dåligt på grund utav ofrivillig ensamhet, negativ stress, oro, ångest, en ohållbar situation hemma eller på jobbet. Vårdköerna är långa och många gånger hinner man ej få hjälp förrän det för sent.


Depression är den vanligaste psykiska sjukdomen bland vuxna samtidigt som antalet självmord bland yngre har ökat. Att prata om sin psykiska ohälsa är, tyvärr, fortfarande relativt tabubelagt. Samhället blir allt mer elitistiskt och och vi letar prestige i allt ifrån "rätt" bostad och boende till den perfekta partnern.”Du är inte tillräckligt sjuk för att få hjälp med dina problem", psykiatrimottagningens bedömning stämmer inte alltid överens med den vårdsökandes bild av situationen.

Vart vänder man sig när allt känns hopplöst och tillvaron är krossad? Vem kan jag prata med nu? Vem lyssnar på mig i min situation? Vänner? Familj? Men om inte dom finns eller orkar?


"En bro över mörka vatten”

Det är här Omilia Samtal kommer in, som ett svar på det behov som så många människor upplever levererar Omilia en onlinetjänst där du kan boka in en lyssnaragent direkt i din mobil när du känner behov av att prata med en Medmänniska.

I det alltmer råa och kalla samhälle vi upplever vill Omilia fungera som en motpol. En plats dit du kan vända dig för både värme och medmänsklighet. - Vi ska vara en bro över mörka vatten förklarar Egon Helmersson, grundare av Omilia.


Egon delar med sig av sina bästa knep för vad du själv kan göra för att påverka ditt mående.


 1. När stressen känns svår, ta en paus - innan det är för sent. Menar du att du inte har tid, så fråga dig då om du har tid för en sjukdom som många gånger är alternativet.

 2. Sorg måste accepteras, både av mig själv och anhöriga. Det tar sin tid, och såret finns alltid där. Acceptans trots fruktansvärda känslor och hopplöshet, måste få tid att sätta sig, och kan ej stressas fram. Lugn, stillhet. Sortera, hantera, och slutligen parkera.

 3. Oro kan lätt förtära en människa, och livet kan kräva mycket mer än vi ibland orkar. När oron kommer, försök identifiera den. Var kommer den ifrån? Vad är orsaken? I mitt jobb som ambulanssjuksköterska måste jag förbereda mig mentalt för varje händelse vi larmas till, förklarar Egon. Scenariot i verkligheten är sällan så fruktansvärd som min uppmålade bild. Detta kallas för "mental vaccination". Det fungerar verkligen, och hjälper mig gå starkare ur varje prövning.


Omilia arbetar, till skillnad från många andra läkartjänster, helt utan dokumentation. Du ska känna dig trygg med att kunna berätta vad som helst utan att oroas att det sparas i något arkiv. Man ger ingen terapi, behandling eller andra råd som sällan passar individen. Omilia jobbar efter en evidensbaserad samtalsmetod. Ett förhållningssätt som kommer från MI, Motiverande Samtal, som används i många sammanhang och är en av de högst beprövade samtalsmetoderna.


"Proaktivt engagemang i företagets kultur är en förutsättning och ett måste för att bolaget ska gå framåt."

Omilia vänder sig inte enbart mot privatpersoner utan erbjuder gratis föreläsningar till företag. Många företag brottas med stigande sjuktal där det inte är ovanligt att sjukskrivningar beror på arbetsförhållande och trivsel på arbetet. Mobbing, utsatthet, vantrivsel och gruppdynamiska problem tas upp och diskuteras, där Omilia kan presentera ett åtgärdsprogram. Proaktivt engagemang i företagets kultur är en förutsättning och ett måste för att bolaget ska gå framåt.


När bör man söka hjälp?

 1. Känner du dig orolig eller stressad utan att veta varför?

 2. Känner du en tomhet som är svår att förklara, och vill bli kvitt den?

 3. Bär du på en sorg som aldrig släpper?

 4. Vaknar du på morgonen med en olust eller känsla av hopplöshet?


När du väl bestämt dig för att göra något åt din situation är Omilia bara ett samtal bort, direkt i mobilen på en plats, datum och tid som du själv väljer.Comments


NYHETSBREV

 • linkedin-brainz
 • facebook-brainz
 • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page