top of page
  • Brainz Magazine

Läxhjälp Från En Privatlärare Som Ger Dig Growth Mindset

Sponsrat inlägg

 

Growth mindset innebär att man inser att ens kognitiva förmågor, begåvningar och intelligens kan förbättras genom träning och ansträngning. Insikten att man har möjlighet att träna upp sina förmågor har starkt stöd i forskning och är en viktig utgångspunkt i den läxhjälp som företaget Allakando bedriverTalang och begåvning är inte av gud givna gåvor, som inte går att utveckla. Det finns starkt stöd i forskning för att hjärnan kan utvecklas, det går således att utveckla sig inom språk, musik, sport och andra ämnen, även om man inte upplever att man fått med sig det under uppväxten.


Det är dessa tankar som ligger grund för det som betecknas som growth mindset – growth mindset står i kontrast mot fixed mindset som innebär raka motsatsen – att man menar att vissa föds med vissa talanger och andra gör det inte och att det är svårt att i efterhand träna upp. Allakando är ett bolag vars namn betyder att alla kan mer än de tror – det är en pedagogisk idé som har många likheter med tankesättet growth mindset. Allakando menar att alla elever har möjlighet att bli duktiga i alla ämnen, oavsett anlag. Det handlar om att lägga mycket tid på studierna och studera på rätt sätt, då kan alla förbättra sig oavsett vad det gäller.


Growth mindset har likheter med Allakando läxhjälp

Allakandos privatlärare arbetar utifrån idén om att alla elever kan nå sina studiemål. Det är inte vem du är eller var du kommer ifrån som ska avgöra dina studieresultat, utan var du vill och hur mycket ansträngning du är beredd att lägga ner för att komma dit. På så sätt kan man påstå att det finns vissa gemensamma nämnare mellan Allakandos läxhjälp och tankesättet growth mindset. Det vore på många sätt förödande för elevers inlärning om man förfäktar uppfattningen att det inte är möjligt att förbättra sin inlärning – utan att det mesta styrs av ens anlag. Det är inte bara en felaktig uppfattning – utan också direkt negativ för elevernas motivation.


Fungerar det? Ja, Allakandos läxhjälp leder till högre betyg

Det är viktigt med tankesätt och pedagogiska idéer, men i slutändan måste frågan ställas på sin spets – hur går det för eleverna i slutändan? Eleverna som deltar i Allakandos läxhjälp höjer sina betyg. När bolaget har följt upp hur det gått för sina elever, genom att jämföra deras studieresultat med deras studiemål, så har det visat sig att 90 procent av deras elever förbättrar sina studieresultat. Läs mer om hur Allakandos privatlärare arbetar. Oavsett pedagogiska idéer – lärarkompetensen är helt avgörande


Oaktat vilken pedagogisk modell man har eller vilken syn man har på lärande, så är det helt centralt med en kunnig lärare. Forskningen visar på ett tydligt samband mellan en ämneskunnig lärare och goda kunskapsresultat hos eleverna. Allakando är därför mycket noggranna i sin rekryteringsprocess för att hitta de mest kunniga och pedagogiskt skickliga privatlärarna.


Om läxhjälp från Allakando

Allakando är Sveriges största läxhjälpsföretag. Bolaget har över 5 900 privatlärare som hjälper elever att nå sina kunskapsmål och uppfylla sina drömmar.

Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page