top of page
  • Brainz Magazine

Miljøtiltaket Som Er Lønnsomt For Bedriften Og Får De Ansatte Til Å Juble

Gründerne Nikolai Pyke og Helge Bod Vangen så at bildeling var et viktig grep for byene, men har et konsept som gjør det enklere for næringslivet å kaste seg på.


– Hva om bedrifter kunne tilby sine ansatte gratis parkering på jobb, i bytte mot at de lar kollegene bruke bilen når den ikke er i bruk – mot riktig kompensasjon, naturligvis? Løsningen ble Hayk

Gründerne Nikolai Pyke og Helge Bod Vangen

– Bildeling løser mange viktige problemer. Byer er fulle av personbiler som står stille 95 prosent av tiden, bildeling kan redusere antallet biler, men bare om hver bil blir bedre utnyttet. Vi er nødt til få opp bruken av bildelingsbilene. Vårt konsept er å bruke de private bilene som likevel er i bruk, ved å la bedrifter åpne for bildeling uten å begynne det hele med å anskaffe enda flere biler, sier gründer og daglig leder i Hayk, Nikolai Pyke.


Pyke og de andre ansatte i Hayk har nå jobbet i mer enn et år med testing og få på plass de ulike delene av konseptet. De har fått laget en app som gjør det lett å finne en ledig bil og ellers håndterer utleien for både bileieren og kollegaene, de har satt sammen et avtaleverk med kontrakter og forsikringsavtaler som gjør det hele trygt, og de har utviklet løsninger som sikrer riktig betaling for bilbruken. Nå lanserer de konseptet mot bedrifter og eiendomsbesittere.

"Det kreves bare at en liten andel av bilparken deles på denne måten før det kan fjerne mange tusen biler fra bybildet – det er et rimelig og veldig effektivt miljøtiltak som mange bedrifter finner attraktivt."

– Med vår løsning slipper disse aktørene å gjøre store behovskartlegginger eller påta seg økonomisk risiko. De kan åpne for bildeling med svært beskjedne kostnader, og løsningen krever praktisk talt ingen administrasjon fra deres side. For bedriften vil denne modellen koste ca halvparten av å betale kjøregodtgjørelse til ansatte.

Det kreves bare at en liten andel av bilparken deles på denne måten før det kan fjerne mange tusen biler fra bybildet – det er et rimelig og veldig effektivt miljøtiltak. Mange bedrifter finner det attraktivt å handle bærekraftig. Miljøeffekten for tiltaket forsterkes ytterligere gjennom å fokusere utelukkende på at det er elbiler som deles, fortsetter Pyke.


Han legger til at:

– Vi har store internasjonale ambisjoner for Hayk. Nå skal vi først gi konseptet en sjanse til å bevise seg i Skandinavia, og så er målet å lansere i flere utenlandske byer etter hvert, sier Pyke.


For selskap, bileiere og brukere med behov for tilgang til bil


Hvordan får bedriften mer ut av sine parkeringsplasser?


– Istedenfor at et begrenset antall parkeringsplasser dekker parkering til et begrenset antall personer, vil mange kunne ha tilgang til bil som benytter disse plassene.

På hvilken måte blir det mindre å administrere for bedriften om vi benytter Hayk ?

– Istedenfor å administrere en kostbar bilflåte som må vaskes, skiftes dekk på og tas på service, så kan Hayk løse mobiliteten kun med en app, resten tar eieren av bilen seg av.

Bedriften har ingen rolle bortsett fra å sette av parkeringsplasser til formålet. Det er de ansatte som eier bil og som også tjener penger på utleien.


Hvor mye tjener bileier? Økt bilbruk gir økt prisfall på bilen, hvordan kan vite at dette blir et billigere bilhold?


– Hvor mye man tjener avhenger av hvor mye man deler den. Det kan spenne helt fra å totalt sett ha høyere inntekter enn prisfall og kostnader på bilen, til at man tjener noen få tusenlapper.


Hva sparer man i året på å bruke Hayk bildeling istedenfor å eie?


– I en test nylig gjennomført av ”TV2 hjelper deg“ ble det konkludert med at det koster mye mindre å benytte delingsbil enn å eie bil, selv om man benytter bil akkurat like mange timer. De kom frem til at det vil koste brukerne ca. kr 25.000,- i året,med gjennomsnittlig bruk, som er kun 1/4 av årlig kostnad 97.000,- ved å eie.

 

Det er enkelt å komme i gang med Hayk, og du kan finne mer informasjon om den nye løsningen som nå lanseres på www.hayk.no


Om dere er en bedrift som finner løsningen interessant, oppfordrer vi dere til å kontakte Helge Bod Vangen, CoFounder og markedsansvarlig på ​start@hayk.no.Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page