top of page
  • Brainz Magazine

Specialisterna Inom Arbetsmiljö och Ledarskap I En Intervju Om Stress, Corona Och Ansvar

I ett samhälle där sjukfrånvaron ökar på grund utav stress och sömnproblem blir det konsekvenser för dig som arbetsgivare. Exempelvis försämrar en person sin produktivitet med 12% vid dålig sömn och 9% vid stress. Mood at Work består av specialisterna Bodil Stenqvist, Patrik Håll och Jessica Schultz som jobbar efter mottot: "Det ska vara lätt att göra rätt & det är en mänsklig rättighet att må bra på jobbet". Brainz Magazine tog en pratstund med experterna på stresshantering.

Bodil Stenqvist, Jessica Schultz och Patrik Håll
Bodil Stenqvist, Jessica Schultz och Patrik Håll

- Genom att starta Mood at Work kunde våra kompletterande kunskaper täcka in hela arbetsmiljöområdet, och vi kunde ha ett brett erbjudande, säger Bodil Stenqvist som grundat Mood At work tillsammans med Jessica Schultz och Patrik Håll.


- Vi har olika bakgrund och erfarenheter. Vi är även ganska olika personligheter men har samma värdegrund och inställning till hur vi skapar resultat i företaget. Jag har framförallt jobbat med ledningsgruppsutveckling både i egen roll som chef men även som konsult. Jessica har delvis samma bakgrund men är vassare på arbetsrätten. Patriks bakgrund särskiljer sig då han arbetat med praktiskt med arbetsmiljöfrågor i en helt andra branscher än mig.


Du är inne lite på det, att ni alla tre kommer från olika bakgrunder. Jessica, du har en bakgrund från Försäkringskassan. Fanns det något du kunde ta med dig därifrån in i den roll du har idag, eller blev det att starta på en helt ny kula?


- En hel del av det jag gjorde på Försäkringskassan handlade om att utreda arbetsskador, främst psykiska sådana dvs kränkningar på arbetet och stressrelaterade skador. Den kunskapen och erfarenheten har jag nytta av i dag, och även min erfarenhet som teamleader och chef. Dock är det ju väldigt annorlunda att vara entreprenör och företagare än att vara anställd, oavsett typ av organisation.


Både Patrik, Jessica samt Bodil håller även en del föreläsningar och utbildningar. Bodil är inriktad på hållbart ledarskap och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.


Vad handlardin föeläsning om, och vem riktar den sig till, Jessica?


- Jag föreläser om mina egna erfarenheter avseende stress och utmattning. Jag föreläser även om arbetsmiljö och andra frågor kopplat till ledarskap. Jag föreläser främst för företag men även i andra sammanhang t ex i nätverksgrupper, svarar Jessica.


Jag föreläser och utbildar inom arbetsmiljöområdet framförallt för chefer och skyddsombud. Stort fokus är på regelverk och den fysiska arbetsmiljön men även inom den psykosociala arbetsmiljön, fyller Patrik i.


Vi kan se en kraftig ökning av sjukfrånvaro i Sverige, mycket relaterat till stress. Vad tror

du att det beror på, Patrik?


- Det beror på de ökade kraven i arbetslivet och företagen, där färre människor ska göra mer. Men även att kraven på fritiden är högre idag vilket i kombination med arbetets krav leder till mindre tid för återhämtning.

Patrik Håll
Patrik Håll

Ligger det yttersta ansvaret hos ledaren / chefen att hålla nere sjukfrånvaron?


- Ja, det skulle jag nog vilja säga. Ytterst är arbetsgivaren ansvarig för att uppmärksamma och vidta åtgärder för att hantera sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för att få personal att må bra på jobbet.


- Men man får inte glömma det personliga ansvaret. Där varje individ måste ta eget ansvar och se över sin livssituation så att man skapar möjlighet till återhämtning och andra hälsofrämjande aktiviteter.

Jessica Schultz och Bodil Stenqvist
Jessica Schultz och Bodil Stenqvist

Hur tror du, Jessica, att vår har arbetsmiljö blivit påverkad av Corona?


- Det beror på vilken bransch vi pratar om. Det kommer att bli tufft framöver för de allra flesta där man har blivit tvungna att dra ner. Man har vant sig att gå hemma i mjukisbyxor, det kommer att ställas höga krav, nya lösningar säkerligen mycket övertidsarbete då det finns jobb som har lagt på ”vänt” i stor utsträckning. Ledarskapet är en otroligt viktig arbetsmiljöfaktor nu och där ser vi ganska många brister. Vi har en stor andel omogna chefer som inte förstår innebörden av ledarskapets betydelse. Många medarbetare får inte det stöd och arbetsledning som denne behöver, eftersom behoven skiljer sig åt.


- Förhoppningsvis kan fördelarna från distansarbete fortleva där det är lättare även fortsättningsvis att leverera resultat utan fysisk närvaro på arbetsplatsen. Det kanske även kan leda till att chefer som tidigare varit väldigt kontrollerande kan slappna och lita på sina medarbetare.


- En förhoppning är att om chefer inser detta ovan finns det stora möjligheter till ett bättre ledarskap framgent.


Vart kommer den här passionen att utveckla och inspirera både chefer och medarbetare från?


- Vi har upplevt så många situationer där ledarskapet har brustit och medarbetarna fått lida för det. Vi har också upplevt vilken skillnad vi kan göra genom att coacha och utveckla chefer till att bli bättre rustade att ta sitt ledarskap på allvar. Det vill säga ledarskapet är en arbetsmiljöfaktor som vi kan påverka till det bättre. Ingen ska behöva ha en dålig chef och vi vet att vi kan göra skillnad. Att få använda vår kompetens och kunskap vi har för få människor att växa och må bra det som driver vår passion, svarar Bodil.


Tror ni det finns ett mörkertal ute bland arbetstagare - att vi "typiska svenskar" inte vågar tala om att vi mår dåligt? I sådana fall, hur får vi bukt på problemet?


- Ja, mörkertalet är stort och bland många andra kulturer än större mörkertal. Den enda medicinen är att prata om det, ta upp ämnet, ha dialog, skapa medvetenhet om att det är mänskligt att må psykiskt dåligt. Det kanske är så att Corona-tiden skapar bättre förutsättning för att prata om detta framöver för det har blivit ett “kollektiv".

Om jag som arbetstagare upplever/ känner en stress eller inte trivs på min arbetsplats. Hur bör jag agera, vilka steg ska jag ta, Bodil?


- Först bör du för dig själv, gå igenom och fundera över vad det är som stressar dig. Gör en lista över de saker som stressar, och bara det kan hjälpa att tydliggöra att det kanske är mer en upplevd än en faktisk situation. MEN, det kan ju vara så att stressen är befogad dvs, det är för mycket att göra. Då krävs det att du bokar ett möte med din chef för att få hjälp att prioritera.


- Om det handlar om att du inte trivs på din arbetsplats, gör samma övning. Skriv ner vad det är som gör att du inte trivs. Går det att ändra på? Kan du prata med chefen om det? Om inte, kanske du behöver söka dig vidare till en annan arbetsplats.


Slutligen, vilken är den främsta anledningen till att folk bör anlita Mood At Work?


- Det som är speciellt med oss är att vi har en bred och djup kompetens inom ledarskap, arbetsmiljö, HR/arbetsrätt. Dessutom har vi egna erfarenheter från alla nivåer i en organisation, dvs vi har ”gått i våra kunders mockasiner” och förstår därför deras vardag bättre, avslutar Bodil.

NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page