• Brainz Magazine

Tanken bakom schemaläggning

Schemaläggning är absolut ingenting nytt utan är och har varit en livsviktig del för de flesta företag. Tanken bakom att göra schema är att organisera verksamheten på ett sätt som fungerar för alla inblandade.


Idag ställs det allt högre krav på schemaläggning. Vad betyder egentligen det? Allt fler företag strävar efter en effektivare schemaläggning som både är flexibel och anpassad för verksamhetens specifika behov. Tack vare de digitala teknologierna kan vi idag sprida information på ett lätt sätt vilket även gör att optimering av kommunikation blir enklare. Dessa två komponenter är grundstenarna till en effektiv schemaläggning.


Vilka företag lägger schema?


Vilka företag behöver egentligen lägga schema? Jo, listan är relativ lång. Alla branscher som arbetar i skift dvs fabriker, kundtjänst, restauranger, matbutiker, klädesaffärer m.fl. Skolor behöver också lägga schema, då menar vi inte elevschema utan det som lärarna får följa.

Schemat visar vem av de anställda ska arbeta, vilka tider som gäller samt var i företaget de ska befinna sig (t.ex. vilken våning och maskin de ska arbeta vid ifall det är en tillverkningsprocess vi pratar om).


Det låter enkelt och det är det ifall ingenting ändras i originalschemat, något som egentligen inte är möjligt. Det blir alltid ändringar och det är där svårigheterna uppkommer. Här nedan finns det några bra råd och tips som överkommer sådana typer av problem.


Att tänka på innan du lägger schemat


För att lätt kunna lägga ett schema är det viktigt att vara införstådd om vad personalen vill och föredrar. Givetvis, går det inte att uppfylla allas önskemål men tanken är att åtminstone försöka samla synpunkter och preferenser för att veta hur de anställda ser på arbetsfördelningen.


Nästa viktiga steg är att använda ett system som tillåter en att göra snabba ändringar. Den digitala världen har gett oss alla en sådan möjlighet där online system med bra optimeringar gör schemaläggning till en mycket lättare uppgift.