top of page
  • Brainz Magazine

Vad Är Upskilling Och Reskilling?

Att utveckla sin kompetens eller att vidareutveckla den eller att omskola sig, det är lite vad upskilling, reskilling handlar om. Att jobba på ett företag och att få utvecklas på olika sätt, det är viktigt idag! När man talar om det som kallas för upskilling, så är det just kompetensutveckling man menar. Detta används när anställda ska få lära sig nya färdigheter som är inom ramarna för vad de redan gör. När det handlar om reskilling, så är det en vidareutveckling eller en omskolning så att den anställde kan lära sig helt nya färdigheter som passar för en annan position inom företaget.


Därför är upskilling och reskilling viktigt


Världen förändras snabbt och att lära sig nya färdigheter är allt viktigare för att ligga steget före. I dagens snabbt föränderliga digitala landskap är kompetensutveckling och omskolning, alltså upskilling och reskilling, avgörande för framgång i både personligt och professionellt liv. Från att skaffa kunskap om den senaste tekniken till att utveckla mjuka färdigheter som kommunikation och samarbete, upskilling och reskilling kan hjälpa individer att få ett försprång gentemot konkurrenter på deras karriärvägar. Dessutom kan dessa metoder gynna organisationer genom att skapa en mer produktiv, innovativ och anpassningsbar arbetsplats.

Det är även bra för företag att satsa på detta så att de kan förbli konkurrenskraftiga och sticka ut på en ständigt växt och föränderlig marknad.


Bra saker att tänka på


Om du är inne på detta med upskilling och reskilling, avsätt tid för det och se till så att det automatiseras så mycket det går. Se även till så att socialt lärande är en del av det hela. En annan bra sak att göra, det är att göra lärandet digitaliserat. Då är det mer lättillgängligt och även enklare att använda, var man än är. Se även till att läsa på mer om det, så att du som chef vet hur du ska göra!


Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page