top of page
  • Brainz Magazine

Vad Innebär Ett Stambyte?

I samarbete med Perfecta

 

Ibland talas det om att det är nödvändigt att göra ett så kallat stambyte. Ett stambyte i en fastighet, det innebär helt enkelt att man byter ut alla de rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten till och från huset. Det kan vara dags att göra ett stambyte om de gamla rören och ledningarna riskerar att spricka. För sker det, så kan det leda till massiva skador på byggnaden.


Hur går ett stambyte till?


Hur ett stambyte går till, det har helt och hållet med vilken stambytesmetod som används. Det finns nämligen flera olika typer av stambyten som kan göras. Den vanligaste och mest beprövade, det är traditionellt stambyte. Då byter man ut alla stammar i fastigheten, river ut alla våtutrymmen och bygger upp dem igen.


Sedan finns det som kallas för modulstambyte, som är då stammar samlas i moduler som sedan löper längs med fastigheters trappuppgångar


Kassettstambyte är en annan teknik, som innebär att alla installationer samlas i en kassett. Den placeras sedan oftast mellan väggen och toalettstolen.


Om man bygger nya rum, inuti de gamla badrummen, så kallas det för Prefabstambyte. Det kan även kallas för preroom eller rum i rum-metoden.


Det finns även något som kallas för relining/rörinfodring som innebär att man skapar nya rör, inne i de gamla rören. Dock anser en del att detta inte är ett så kallat stambyte.

En annan variant är partiellt stambyte vilket innebär att man bara byter en del av fastighetens stammar


Vem kan utföra ett stambyte?


Idag finns det många företag som specialiserat sig på detta med att göra stambyte. Ett stambyte är ett komplext byggprojekt som kräver omfattande juridisk och teknisk kompetens hos den du väljer att anlita. Det krävs nämligen att det först görs en grundlig genomgång av fastigheten före, samt att det ska kontaktas en massa myndigheter, arkitekter, diverse entreprenörer med mera. en slutbesiktning ska även det göras som sista steg.


Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page