top of page
  • Brainz Magazine

Chefsveteranen Ann Hedencrona Tipsar Om Varför Och Hur Rätt Hjälp Kan Vända Nedgång I Kristider

Det är svåra tider just nu och det är ingen som undgått nyheterna om Corona-viruset. Det är många som drabbas på olika sätt. Anställda blir permitterade, äldre blir allvarligt sjuka och många företag går på knäna. Vad ska man göra för att undgå konkurs och istället vända detta både kortsiktigt och långsiktigt? Ann Hedencrona menar att det är nu man behöver ta hjälp och samarbeta för att tillsammans lyckas och ger här fem starka anledningar till att ta hjälp av en affärscoach.Att vara ledare och chef kräver många talanger för att lyckas. Många gånger står vi helt oförberedda inför vad uppdraget kräver av oss i vardagen med möten med medarbetare, ledningsgrupper, ständiga förbättringar, strategier, budget eller oväntade kriser som exempelvis COVID-19.

Det kan vara väldigt många bollar att hålla i luften samtidigt och det som kan hända när man har för många bollar i luften samtidigt är att man faktiskt får mindre gjort och blir mindre produktiv för att man inte vet vad som ska prioriteras för att växa och gå framåt.

Ann menar också att alla de där bollarna som ska upprätthållas samtidigt är aspekter som leder till affärer och försäljning. Men det är svårt att göra allt samtidigt och det är här man behöver ta hjälp och det är också här en affärscoach kommer in i bilden.

Vad många företag strävar efter är att utveckla sitt varumärke, ha kvar nöjda kunder och dra till sig fler kunder och samarbetspartners.

Ann Hedencrona är affärscoachen med stor erfarenhet och även om hon menar att det självklart finns andra duktiga affärscoacher att ta hjälp av, så finns hon till förfogande och är gärna med och hjälper företagare under dessa tider. Med 27 års erfarenhet i olika chefspositioner besitter hon värdefull kunskap och erfarenhet för att sig igenom tuffa situationer.


5 starka anledningar till varför det är en bra idé att ta hjälp av affärscoach.


1. Hjälp att utveckla dina styrkor och dina mål i sammanhang med företagets mål och skapa nöjda kunder.


2. Hjälp med att hitta dina styrkor och drivkrafter samt områden att utveckla.


3. Struktur i vardagen – hur du ska prioritera för att komma framåt under kriser.


4. Balans i livet


5. Bli en riktigt bra ledare och förebild för dina medarbetare.


Ann berättar om några nycklar och värdefulla råd att tänka på som ledare:


Ofta är du som ledare i olika processer med dina medarbetare. Detta leder till situationer som du kanske inte har tänkt dig. Du vet att ledningen har sagt att alla är informerade om vad som behöver göras i företaget. Det kan vara allt från organisationsförändring, utvecklingsprojekt, förbättringar.


I en sådan här situation är det extremt viktigt att vara tydlig, lyhörd och inlyssnande i hur medarbetarna tagit in informationen som företaget har gått ut med. Vi vet alla att information är svårt och att vi måste kommunicera saker mer än en gång. Tre-talet är en bra riktlinje. Repetera tre gånger och ställ frågor om vad de fått höra. Dessutom behöver du som chef och ledare stå kvar med båda fötterna på jorden i den pågående processen även om du upplever att det är glasklart för dig och att du bara vill komma igång.

Men du kan inte vänta tills alla har klivit på tåget. Du behöver starta med de medarbetare som känner sig taggade och motiverade annars kommer allt att falla.

Kom ihåg att de som är motståndare är de som kommer att få dig att bli skarpare och tydligare i ditt budskap. Du kommer att kunna skapa tydliga mål och kommunikationen blir lysande.


Att ta hjälp av en affärscoach är att verkligen ge sig själv möjlighet och förutsättningar att lyckas


Ann har själv vid flera tillfällen varit i situationer där hon haft som uppgift att genomföra förändringsprocesser och inte alltid varit medveten om de olika processerna som pågår i verksamheten.

En mentor beskrev henne som ”en elefant i en porlinsaffär” när hon missade vad som pågick i organisationen.


När Ann verkligen har lyckats är när hon själv haft en affärscoach och även en teamcoach för att komma vidare i processen.

Hennes affärscoach har som uppgift att arbeta med öppna frågor, lyssna, låta henne beskriva sin situation, vad hennes mål är, vilka hinder och vilket stöd hon kan behöva samt konkreta handlingar för att skapa en bild av hur det känns när hon har nått sina mål.

Coachens uppdrag är att vara stödjande i processen och bara prata positivt och framåtsyftande.

"Vanligtvist fokuserar vi på det som ligger ovanför isberget och glömmer det viktigaste som finns under ytan."

– Det är viktigt att lyfta fram grundläggande värden, vad man står för och vad företaget står för. Dessa värden ska stämma överens med varandra. Vanligtvis fokuserar vi på det som ligger ovanför isberget och glömmer det viktigast det som finns under ytan. Det som många gånger är det osynligt styrande men kanske det viktigaste som får oss att hitta värdegrund, mål och mening, säger Ann.

Ann Hedencrona.

Ann Hedencrona är den utåtriktade affärscoachen som med nyfikenhet, uthållighet och målfokusering värdesätter medarbetares kompetens och ser till att alla får ut mer än vad det tror de har att ge. Hon ser också till att alla medarbetare firar alla framgångar, stora som små vilket är en viktig del i att fortsätta jobba hårt.


Ann har 40 års yrkeserfarenhet varav 27 år som chef i olika beslutsfattande roller.

Hennes chef- och ledarskap har självklart kantats av framgångar och motgångar som för alla som lyckats åstadkomma bra saker. Det som gjort att hon har utvecklats i sina ledar- och chefsroll är den hjälp hon fått av hennes affärscoach att hitta nya vägar, kommunicera, lyssna, bemöta, motivera och få medarbetare att växa i sina roller och ansvarsområden.

Att det har funnits stöd i ledningen för vad som ska utföras och att ledningsorganisationen har haft som mål att tillsammans med henne leda organisationerna till framgång.


Ytters viktigt att komma ihåg; att en ICF certifierad coach arbetar utifrån ICF`s  kärnkompetenser ; Etik /tystnadsplikt , Skapa en ömsesidig relation, planer och sätta mål, framsteg och  ansvarstagande.Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page