top of page
  • Brainz Magazine

Wise Consulting Stärker Organisationer Och Individer - Exklusiv Intervju Med Tobias Berglund

Tobias är sedan hösten 2022 vd för Wise Consulting, Nordens ledande konsultföretag inom HR och organisationsutveckling. Här delar han sina insikter om vad som ligger bakom Wise Consultings imponerande historia av att bidra till kunders tillväxt och lönsamhet, om vad svenska bolag bör prioritera i oroliga tider och om vilka faktorer som är avgörande för att uppnå förändringsförmåga.


Tobias Berglund
Tobias Berglund

Om du skulle sammanfatta vad Wise Consulting gör i en mening, vad skulle det vara?


Vi skapar hållbara, långsiktigt framgångsrika organisationer med högt motiverade medarbetare och ledare.


Vad är Wise Consultings styrka, vilket värde skapar ni för kunderna?

Wise Consulting har en lång historia och erfarenhet av att bidra till våra kunders tillväxt och lönsamhet. Vi har idag en djup och bred expertis inom People området. Vi samarbetar med kunder i frågeställningar från operationella HR och organisationsfrågor till strategiska perspektiv inom ledarskap, kultur, system och transformationsresor i olika omfattning, allt från stora aktörer till mindre tillväxtbolag. Vår absoluta styrka är att vi fritt kan navigera mellan olika perspektiv, från individ till organisation, och att vi rör oss smidigt och säkert mellan dessa. Vår förmåga att fullt ut förstå och kapitalisera på dessa perspektiv som faktisk affärsförmåga är nyckeln till det värde vi kan erbjuda kunderna idag. Så vi levererar allt från strategiskt inriktad, långsiktig planering till operativa dagliga åtgärder som krävs i en verksamhet.

Vi är inte begränsade till att vara enbart strategiska eller operativa konsulter, vilket är unikt i marknaden. Vi samlar varje år, genom våra konsulter, in ca 100 års erfarenhet av HR och organisationsfrågor, ett otroligt kunnande och det ger oss väldigt många insikter som vi såklart gärna delar med våra kunder. Så jag kan tryggt säga att vi levererar massor av värde där ute.

Vänder ni er till alla möjliga typer av företag?


Det skulle jag säga, vi är flexibla och anpassar oss efter behoven. Vi har, under de drygt 20 år vi varit aktiva inom HR -Consulting, byggt upp ett stort kunnande inom flertalet branscher. Våra kunder har åtminstone alltid minst en gemensam nämnare: människor. De ska prestera, motiveras och ges de bästa förutsättningarna för att skapa konstruktiva samarbeten för gemensamma fina resultat. Så, så länge den nämnaren finns kommer vi genom våra konsulter alltid skapa fina värden oavkortat om man bygger hus eller plattformar i gamingmiljöer.

För strax över ett år sedan tillträdde du som VD. Kan du berätta om din resa hit?

Jag har alltid varit intresserad av arbetet som konsult och har Management Consulting bakgrund, men är fostrad inom FMCG. Jag vågar påstå att jag vet allt om låga marginaler och behovet av kontroll på sin verksamhet, en oerhört nyttig skola som har bidraget till min och många av mina tidigare kunders resor. Jag intresserade mig tidigt för ledarskap och som 22-åring tackade jag ja till min första produktionschefsroll, en tidig läxa och erfarenhet av hur viktigt det är att förstå att ledarskap handlar om så mycket mer än om att kunna produkten eller produktionen. Det spelade ingen roll att jag var bäst på vår produktionsverksamhet, inget blev egentligen så mycket bättre av det. Där och då blev jag den vetgirige organisations och konsultprofilen som sedan har rört sig i många miljöer, sammanhang och chefs och vd-roller.

Jag har haft lite av en relation till Wise Consulting under flera år där vi har haft ögonen på varandra utan att rätt tillfälle uppstått. När jag fick möjligheten att bli vd för bolaget för något år sedan, kände jag att timingen var perfekt och jag har inte ångrat det beslutet. Wise Consulting är ett fantastiskt bolag som verkligen är både kultur och prestation i bra balans.


Enligt ekonomiska prognoser finns det oroliga tider framöver för både små och stora organisationer. Vad anser du att svenska organisationer bör prioritera för att öka sina chanser till framgång?

Det finns såklart många faktorer att beakta, men den viktigaste är att strukturera och hantera sin organisation väl även i dessa tider, eller kanske i synnerhet i dessa tider. Det handlar både om att ha full kontroll över siffrorna i realtid och att förstå långsiktiga konsekvenser av kortsiktiga ekonomiska beslut. Det är på flera sätt en annorlunda volatilitet i marknaden än vad jag tidigare har stött på. Å ena sidan ha koll på balans och resultaträkning såklart men å andra sidan sätta sig i position för att säkra framtida tillväxt, och det i en miljö som i många avseenden blir alltmer komplex.

Spåkulan är grumlig men är det något som kommer kräva svenska företags absoluta uppmärksamhet så är det att ha full kontroll på bredden av mångfald, mångsidig kompetens och förutsättningar för samarbeten. Hastigheten och behovet av omställning kommer att kräva att vi snabbt innoverar och testar vår marknad. De bolag som nu också orkar hålla ut och investera för framtiden både i mänsklig förmåga, beteenden, samarbeten och teknik kommer ligga i framkant och vinna. Jag tror att det kommer bli helt avgörande att inte ta paus i arbetet med att fokusera på att bygga kapacitet, kompetens och ledarskap för att konkurrera framgångsrikt och samtidigt bidra till en hållbarare och klokare värld.

Möter du många företag som är oroliga för framtiden och ekonomin just nu?

Ja, det skulle jag säga. Oron handlar inte bara om lågkonjunktur eller marknadsvolatilitet, utan om att anpassa sig till förändringar som pågår i grunden. Företag har känt av detta under en tid, och det är mycket i vår omvärld som är en konsekvens av ett antal trasiga system. Nyhetsflödet matar oss med många och viktiga frågeställningar som kräver ledarskap och storskalig beteendeförändring. Jag är positiv! Vi ser också många exempel på kloka, hållbara lösningar drivet av mänsklig ambition om att göra saker till det bättre, att göra skillnad och att skapa bestående värden. Vi är många som behöver ta ansvar och bidra till tillitsfulla sammanhang och leta efter kapacitet på ställen där vi kanske tidigare inte har vänt blicken.

Vad anser du vara grunden för hållbar lönsamhet och konkurrenskraft?

Jag tror att framöver kommer många företag behöva jobba mer hypotesbaserat och flexibelt. Världen förändras snabbt, och det innebär att vi måste vara bättre på att testa våra idéer och vara mycket mer öppna för olika och fler perspektiv i beslutsfattandet. Det är viktigt att vara redo att misslyckas och också lära sig av det.

Förändringsförmåga hos företag - varför är det viktigt och vilka faktorer är avgörande för att uppnå förändringsförmåga hos medarbetare och ledare?

Förändringsförmåga är alltid viktig, men nu förändras saker i en snabbare takt, på en större skala och på fler logiska plan än tidigare. Det handlar om att vara öppen för nya sätt att göra saker på och att testa och lära sig från misslyckanden. För ledare innebär det att förstå organisationens kapacitet och vara öppen för nya tillvägagångssätt. Det är viktigt att vara medveten om sin roll och kanske inte minst den egna valda sanningen omkring en förändring. Den har vi alla, oavkortat hur många och omfattande förändringsresor och transformationer vi ha varit en del av eller föremål för. Som ledare i förändring behöver man nu, mer än tidigare, också främja en trygg miljö och förstå hur empati, tillit och resultat hänger ihop, för det gör det.


Upplever du att ledarna välkomnar förändring eller kan det vara svårt att införa de här förändringarna?

Jag upplever inte att det är svårare nu än tidigare, men förändringarna kan vara mer komplexa och kräva nya tillvägagångssätt. Ledare måste vara öppna för att utmana tidigare tankesätt och vara en del av förändringen. Det handlar om att förstå hur man kan anpassa sig till en miljö och till system som innehåller helt eller delvis tydliga och otydliga förutsättningar. Min upplevelse är att våra kunder och de ledare, oavkortat senioritet, vi kommer i kontakt med i allra högsta grad är sugna på att lära sig, utvecklas och att de med lite vägledning tar sig an förändringar på ett nyfiket, klokt och konstruktivt sätt.


Vad står näst på agendan för Wise Consulting? Kan du berätta om era planer framöver?

Vi kommer att fortsätta växa och utvecklas för att möta marknadens behov. Vi kommer att vara mycket mer synliga och ta position och också ta ansvar för hur vi kan bidra med och aktivt arbeta för att skapa långsiktiga, hållbara organisationer i framtiden. Vi ser verkligen fram emot en spännande framtid där vi kan vara med och lösa och bidra i frågor som gör oss bättre tillsammans.

Tack, Tobias, för att du delade med dig av dina insikter och tankar!


Vill du veta mer Wise Consulting kan du läsa mer här samt följa dem på Instagram och LinkedIn.

 コメント


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page