top of page
  • Brainz Magazine

Hur Ökar Vi Lönsamhet, Effektivitet Och Trivsel På Arbetet?

Av: Charlotte Rubertson

Hur undviker man att hamna i utmattningsrelaterade situationer som både är påfrestande för individen och kostsam för arbetsgivaren? Arbetet med att förbättra arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar. Ett viktigt arbete ur flera aspekter, för de som jobbar hos er, för företagskulturen och lönsamheten.- Jag är certifierad coach och jag drivs av tanken att förebygga psykisk och fysisk ohälsa genom att i tid och med rätt metoder skapa värden för individer såväl som företag.

Arbetsmarknadens parter är överens om att det gränslösa arbetet och den psykosociala arbetsmiljön innebär stora utmaningar. En enkät har visat att fyra av tio medlemmar i Unionen är tillgängliga för arbete även när de har semester, är sjuka eller hemma för att vårda barn. En hel del anställda ställer sig dock positiva till detta och ser möjligheter att kunna kombinera livspusslet med karriär. I andra fall går det i helt motsatt riktning, vilket kan leda till fysisk såväl som psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar vilket inte är gagn för vare sig för arbetsgivare eller arbetstagare.


Det börjar med chefen

Det är väl känt att en god arbetsmiljö är lönsamt för ett företag. Eftersom medarbetarna utgör stommen i ett företag är det väl ändå en självklarhet att chefer och ledare vill satsa på en god arbetsmiljö? Detta borde vara en självklarhet för en ledare 2020 men här finns mycket att göra. Vi kan nu läsa om att stress och sjukfrånvaron ökar i Sverige.

Hur kan du som ledare vända detta? Man brukar säga att ett gott arbetsklimat är allas ansvar vilket jag skriver under på -- men en god arbetsmiljö är en förutsättning/grundbulten och det hänger naturligtvis ihop. Det är vanligt att chefer lägger ut detta på andra såsom företagshälsovård, HR etc., men för en varaktig förändring behöver du börja med dig själv. Varför inte bli det goda exemplet då de flesta ändå sneglar på chefen!


Hur kan vi då arbeta preventivt med arbetsmiljön?

En del av lösningen kan ligga i det coachande ledarskapet vilket i grunden handlar om att balansera din lyhördhet i coaching med att vara en tydlig chef och en inspirerande ledare. I coaching anses klienten vara mästaren på sig själv. Coachen jobbar i ett partnerskap med klienten i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.


"I coaching anses klienten vara mästaren på sig själv."

Coachning skall inte tolkas som att ta ett steg tillbaka och delegera bort allt ansvar utan tvärtom att se medarbetaren som den person som bäst ser sina egna möjligheter och som känner sig själv bäst. Genom detta skapas mervärden för företaget, chefen och medarbetaren vilket gör alla till vinnare!


Hozzászólások


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page