top of page
  • Brainz Magazine

Manuela Liegnells Historia Om Hur Hon Motbevisade Läkarna Att Göra Det Omöjliga Möjligt

Hon gjorde det omöjliga möjligt och tog sig tillbaka till dansen som var hennes stora passion, trots att läkarna menade att det inte var möjligt. Något som fick henne att se möjligheter och idag inspirerar och hjälper hon företag till lyckade förändringar. Hon träffar många som har gett upp, som inte tror på sig själva och som inte tror sig vara värda att få må bra eller nå den framgång de drömmer om. Har du varit med om många motgångar i livet så är det lätt att dessa präglar dig och där igenom även präglar och styr din framtid, dina tankar och dina val, menar hon.


Manuela Liegnell är föreläsaren och entreprenören som hjälper människor att våga ta fram och se sin potential, våga tro på sig själva och sin egen förmåga. Hon ser möjligheter och försöker hitta nyckeln till sina klienter och uppdragsgivares drivkrafter. Mental träning och coaching handlar för Manuela om att hjälpa andra att hitta sin inre drivkraft, sin vilja att förändra och tron på sin egen förmåga att påverka och utveckla sig själv. Brainz Magazine har intervjuat Manuela som berättar om sin historia och hur det har påverkat henne.

Manuela Liegnell. Foto: Mikael Gräntz

Du är föreläsaren som hjälper företag att skapa förändring genom personlig utveckling och smarta, effektiva verktyg. Kan du berätta lite om din inspirerande historia och varför just förändring och personlig utveckling har blivit ditt expertområde?


– Absolut! Intresset självledarskap och personlig utveckling föddes när jag 2003 kämpat mig tillbaka till dansscenen efter en trafikolycka. Jag hade krossat underbenen, fick ligga 3 månader på sjukhus, genomgå 19 operationer och 3 års rehabilitering.

Jag lyckades motbevisa alla genom att 2,5 år efter olyckan stå på Jarl Kulle scenen och dansa i Ängelholms nyårsrevy. Det var en otrolig känsla. Tårarna sprutade av lycka och glädje.


"Det du gör är medicinskt omöjligt!"

Just sprutande tårar hade jag av andra anledningar under sjukhusperioden. Framför allt när min dåvarande läkare satte sig vid kanten av sjukhussängen och konstaterade att jag aldrig mer skulle kunna dansa igen. Det var samma läkare som jag senare bjöd in till den dagen då jag gjorde comeback på dansscenen. Han var chockad, gav mig blommor och sa efteråt: "Det du gör är medicinskt omöjligt!". Det var då det väcktes en tanke hos mig. Vem är det egentligen som bestämmer vad som är möjligt och vad som är omöjligt? Vem är det som bestämmer vad du kan och vad du inte kan?


Jag blev intresserad av hur tankens kraft kan påverka både framgång och motgång. Vad är det som gör att vissa människor ger upp medan andra lyckas? Jag valde att utbilda mig till beteendevetare inom personal och arbetsliv med fördjupning psykologi. Under mina år inom HR branschen valde jag att fortsätta utveckla mitt intresse för personlig utveckling, förändringsprocesser och inre drivkrafter. Det blev då fokus på mental träning och coaching med förändringens fyra rum som verktyg och på den vägen är det, säger Manuela.


Vad lärde du dig mest från då olyckan inträffade?

– Det jag lärde mig mest är att vi kan och klarar så mycket mer än vi tror och att våra tankar och attityder påverkar våra val och handlingar. Förändringar i livet drabbar oss alla på olika sätt och då kan det vara bra att ha verktyg som hjälper oss att sätta ord på våra känslor och fokusera på hur vi kan ta oss igenom en motgång eller säkerställa framgång och prestation, säger Manuela. Det handlar mycket om mindset, hur våra tankar går. Vad det är vi säger till oss själva. Dessa tankar avgör i sin tur hur vi mår, hur vi tar oss an utmaningar och hur vi väljer att leva våra liv. Många kompromissar bort stora delar av sig själva, skalar av sina drömmar och intalar sig själva att de inte kan, inte bör eller inte vill. 


Du har en otrolig kämparglöd. Det är ju många som inte lyckas ta sig igenom motgångar allmänt. Finns det alltid ett sätt att komma tillbaka och vad skulle du som expert inom området säga är de främsta faktorerna för att faktiskt lyckas resa sig? – Det finns många människor som ger upp och aldrig tar sig tillbaka efter stora motgångar och livskriser. Jag tror att det ibland kan kännas enklare att ge upp och bli ett offer för situationen. Det är samma med organisationer och grupper. Idag med rådande Corona tror jag att vi kommer att se många företag och privatpersoner i kris. Det är en stor förändring i hela samhället och hur företag och privatpersoner reagerar och agerar på denna förändring kommer ha stor inverkan på hur framtiden kommer gestalta sig. Det är också viktigt att vara ödmjuk och ha respekt för att förändringsarbete tar tid och att vi alla har olika tidsaspekter på hur vi tar oss igenom olika faser i förändringsprocessen, säger Manuela.  

Manuela berättar om de främsta faktorerna lyckas ta sig igenom motgångar:


– Några faktorer som jag tror är viktiga för att ta sig vidare är "SMAK"-modellen (Självbild, Målbild, Attityd och Känsla) som jag föreläser om.


Att skapa en positiv självbild, det är den första pusselbiten. Vad säger vi till oss själva? Tror vi att vi klarar av att genomföra en förändring eller nå ett visst mål vi satt upp? En stark självbild hjälper oss att tro på vår egen förmåga, stå emot andra människors negativa inflytande och våga försöka.


Vi behöver också en attraktiv målbild för att skapa motivation och drivkraft. Vi behöver veta vart vi är på väg och varför. Det hjälper oss när vi tvivlar och känner hopplöshet.


Den tredje faktoren, vår attityd (vårt mindset) är en viktig pusselbit i både förändringsarbete och i att nå framgång. Vi behöver se möjligheter, lösningar, nya vägar. Vi behöver vara öppna för att våga och för att lära av misstag. Den som når framgång har lärt sig av sina misstag.


Slutligen behöver vi ha en positiv och optimistisk känsla som hjälper oss att behålla kontroll och fokus. Vi kan påverka våra känslor och vi kan påverka våra tankar vilket innebär att vi kan påverka våra handlingar.


"Vill du ha ett annat resultat än det du har idag, måste du göra något annorlunda idag jämfört med igår."

Utöver SMAK faktorerna tror jag det är viktigt att acceptera situationen som den är och göra aktiva medvetna val. Feedback och personlig insikt är två viktiga ingredienser och för att ta oss från A till B måste vi ha en PLAN. En "actionplan" som hjälper oss att varje dag göra de små förändringar som behövs för att på sikt skapa ett annat resultat. Vill du ha ett annat resultat än det du har idag, måste du göra något annorlunda idag jämfört med igår. Det är de små dagliga förändringarna som över tid skapar ett nytt resultat och nya vanor.


Manuela, i vanlig ordning med ett leende på läpparna. Foto: Mikael Gräntz

Varför tror du att man brukar vilja anlita dig som föreläsare och vad skulle du säga skiljer dig från andra?


– Jag tror att många uppskattar mitt engagemang och att jag bjuder på mig själv. Jag delar med mig av både motgångar och medgångar. Min egen berättelse om olyckan och vägen tillbaka är gripande och den ger perspektiv. Även om andra inte upplevt samma sak så finns det en stor igenkänningsfaktor. Vi har alla olika berättelser från livet och många kommer fram efteråt och vill gärna dela med sig av sina egna upplevda händelser, säger Manuela.


Jag varvar också mina föreläsningar med praktiska övningar. Det är viktigt för mig att inspirera till förändring. Eftersom jag har en bred HR bakgrund och stor erfarenhet kan jag också vara flexibel och anpassa mina föreläsningar efter kundens behov. Ibland vill kunden ha fokus på arbetsmiljö, ibland på självledarskap och personlig utveckling.

Du brukar även prata om mål. Hur ska man egentligen sätta mål och vad ska man fokusera på om man vill lyckas med något? 


– Ja, jag pratar mycket om mål. Det är viktigt med mål, med personliga mål. Jobbar jag med organisationer är det viktigt att organisationen har tydliga mål som är kommunicerade och accepterade av personalen. Det är också viktigt att personalen arbetar med sina individuella mål i samverkan med organisationens. Utan mål är det lätt att bli vilsen. Risken är att vi tappar fokus och mening. Vi trampar på utan att riktigt veta varför. Genom att sätta upp mål som vi finner attraktiva och givande kan vi skapa och prestera mer, säger Manuela.


Jag jobbar med målbildvisualisering och ”dreamboards” för att förstärka känslan inifrån och ut. Genom att hela tiden påminna oss om vilka mål vi har, tar vi medvetet och omedvetet beslut som leder oss mot våra mål. Mål är också avgörande för att skapa drivkraft och vilja. Vilja att förändra eller förbättra. Ett praktiskt tips kring mål kan vara vikten av att bryta ner målet i mindre delmål och även sätta aktivitetsmål kopplat till målet, veckovis alternativt månadsvis beroende på tidsplanen.

Nu när vi pratar om mål känns det väldigt passande att också fråga vad du har för mål den kommande tiden? 


– Ja mitt mål under rådande Corona tid är att ge mig själv mer tid för familjen, träning, reflektion och återhämtning samt skriva på min bok "SMAK på livet – Viljan att leva".

Detta då många fysiska föreläsningar och tänkta samarbeten är flyttade framåt på obestämd tid. Jag jobbar dock mer digitalt med online sessioner i nuläget. Målet framöver är att finnas tillgänglig och bistå organisationer i förändringsarbete och även fortsätta att vara ett bollplank och en inspiration via föreläsningar och utbildningar. Med tanke på de förändringar som Corona medför tror jag att det kommer att finnas ett stort behov av detta ute på arbetsmarknaden, säger Manuela.


Och hur kan man boka dig som föreläsare eller komma i kontakt med dig för djupare vägledning och rådgivning?

– Vill du som företagsledare eller chef veta mer om hur jag arbetar med självledarskap i organisationer eller hur du kan underlätta och skapa bättre förutsättningar för förändringsarbete, så kan man boka en konsultation och kontakta mig på LinkedIn.

Jag är övertygad om att vi tillsammans kan skapa väldigt positiva förändringar, framför allt under rådande omständigheter.
Comentarios


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page