top of page
  • Brainz Magazine

Identifiera Dina Styrkor - Och Utveckla Din Karriär

Skriven av: Christine Nord, Executive Contributor


En Executive Contributor på Brainz Magazine är handplockad och inbjuden att bidra med värdefullt innehåll baserat på dennes kunskap och expertis inom ett kompetensområde

 

Visste du att de personer som fokuserar på att använda sina personliga styrkor har sex gånger högre sannolikhet att vara engagerade på sina jobb? Enligt rapporten ”State of the Global Workplace” från Gallup (2017) så känner sig 14 % av svenska medarbetare engagerade på jobbet, 75 % svarade att de inte känner sig engagerade och 11 % aktivt oengagerade. Det finns alltså en stor potential bland medarbetare att lära känna och utveckla sina styrkor för att prestera bättre och känna mer engagemang och glädje i sina jobb!Det finns många olika sätt att identifiera och utveckla sina styrkor, och jag skulle här vilja uppmuntra till att vara nyfiken och låta detta bli en del av din vardag. Det behöver inte vara ett stort projekt som tar flera år, eftersom styrkor är något som hela tiden förbättras och utvecklas så kan du gärna integrera detta tankesätt i din vardag. Jag kommer att gå igenom ett antal olika förslag för hur du relativt enkelt kan komma igång och utforska dina styrkor redan idag!


Självreflektion

Enklast och mest lättillgängligt är att själv faktiskt ta dig tid att reflektera över hur du uppfattar dina egna styrkor. För att komma igång med detta kan du avsätta tid för dig själv där du försöker besvara dessa frågor:

  • Vad är jag bra på?

  • Vad har jag lyckats bra med på jobbet?

  • Vad brukar andra säga att jag är bra på? (eller vad brukar de fråga mig om hjälp med?)

  • Vad ger mig energi på jobbet?

  • Vad gillar jag att spendera min tid på?


Reflektion med andra

Utöver dessa självreflekterande frågor kan du med fördel involvera andra i ditt utforskande av dina styrkor. Du kan fråga dina kollegor och vänner vad de tycker är dina styrkor, samla in exempel från andra som känner dig väl eller jobbar nära dig. Du kan även leta igenom anteckningar från tidigare utvecklingssamtal och se vad du fått för feedback från chef och kollegor. Våga gärna kontakta personer i ditt nätverk och be dem berätta vad de uppskattar hos dig, de flesta brukar bli glada för frågan och hjälper gärna till!

Gör ett självskattnings-test

Ytterligare ett relativt enkelt alternativ är att göra ett självskattnings-test där du får svara på ett antal frågor och därefter får feedback på vilka dina styrkor är. Några jag kan rekommendera som finns tillgängliga online att genomföra själv är:De två första finns att göra kostnadsfritt och det tredje testet kostar några hundralappar att göra.

Nästa steg - när du identifierat dina styrkor

Komplettera alltid ett test med att prata med andra om dina styrkor så att du också får konkreta exempel på vad du gör bra relaterat till dina styrkor. Var också medveten om att ett test inte enskilt kommer kunna ge dig en riktning för din karriär, det finns tyvärr inget givet svar att om du har X styrkor passar Y jobb. Men däremot kan det vara en stor del av din utveckling och självkännedom som kan leda till att du hittar en givande riktning i din karriär.


Det är också viktigt att förtydliga att sådana tester inte kan ses som ett facit över vem du är och inte heller bör användas som en ursäkt för att inte ta tag i vissa beteenden. Men se det som en del i ditt utforskande och ta till dig det som känns utvecklande för dig!

Marknadsför dina styrkor

När du vet mer om vilka dina styrkor är i nuläget – visa upp dem! Visa dina styrkor genom att använda dem, berätta om vad du gillar att göra och är bra på. Att berätta om sina styrkor handlar inte enbart om att uttala dem men även om att praktiskt använda dem så att andra får ta del av dem och på så sätt marknadsför du dig själv inom just det som du vill fortsätta utvecklas inom och jobba mer med.

Mycket inom personlig marknadsföring handlar om att vara konsekvent i sitt beteende. Fundera över hur du vill uppfattas av kollegor och kunder. Var den personen och visa dina styrkor och kvalitéer i samarbeten och i hur du utför ditt arbete.

Öka din medvetenhet

Styrkor är definitivt något som går att öva upp så när du väl identifierat dina styrkor blir ett viktigt nästa steg att se till att du får använda dem och gärna varje dag. Både för att förbättra dina styrkor men också för att känna mer tillfredsställelse och engagemang för ditt jobb. Gör detta genom att aktivt söka tillfällen i vardagen att använda och visa dina styrkor. Om du exempelvis är bra på problemlösning så kan du istället för att säga att du är bra på det – visa det genom att ta dig an sådana uppgifter, t.ex. ”får jag presentera några olika lösningar på det här problemet, jag har några idéer för hur vi kan lösa det”.

När du blir bättre på att använda dina styrkor i vardagen kommer du kunna känna mer glädje i ditt arbete och samtidigt vara med och bidra till något gott i det större perspektivet.

Så, vad kan du börja med redan idag för att utforska och förstärka det du är bra på?


Följ mig på Facebook, Instagram, LinkedIn och besök min hemsida för mer info!

 

Christine Nord, Executive Contributor Brainz Magazine

Christine Nord är karriärcoach och driver företaget Career Clarity, där hon hjälper individer att skapa hållbara och meningsfulla karriärer. Christine har en bakgrund inom HR och rekrytering och har jobbat med individers utveckling i arbetslivet de senaste 10 åren. Efter att hon själv drabbats av utbrändhet valde hon att lämna sin anställning som konsultchef för att vidareutbilda sig inom coaching och påbörja sin resa till en mer hållbar karriär. Detta är något som hon nu inspirerar andra till genom individuell coaching, föreläsningar, workshops och artiklar.

Comentarios


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page