top of page
  • Brainz Magazine

Stressade Ledare Löper Stor Risk För Allvarliga Sjukdomar - Experterna på Mood At Work Agerar nu

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt de senaste åren i Sverige, både bland ledare och medarbetare.

Vi ser gång på gång hur ledare utsätter sina medarbetare för ohälsa genom att själva vara för stressade. Ska vi verkligen fortsätta såhär? Är det här bra för någon? I kristider är det extra viktigt att cheferna tar hand om sig själva och hanterar sin egen stress. Därför agerar nu arbetsmiljö- och ledarskapsexperterna på Mood At Work för att uppmana om allvaret i detta och erbjuder samtidigt hjälp för att företag och ledare både ska kunna spara in på pengar och hälsa i dessa tider.

De tre huvudpersonerna bakom Mood At Work. Från vänster i bild - Bodil Stenqvist, Jessica Schultz och Patrik Håll.

I kristider är det extra viktigt att cheferna tar hand om sig själva och hanterar sin egen stress. Det är precis som med syrgasmasken på flygplanet, ta hand om ditt eget syre först och sedan kan du hjälpa andra. Det här är extra viktigt nu eftersom ledaren måste finnas till hands för att stötta medarbetarna som är extra beroende av trygghet och tydlighet när det råder osäkerhet och oro. Varje ledares eget beteende påverkar arbetsmiljön i väldigt stor utsträckning och här finns en möjlighet att vara en ledare som påverkar medarbetarnas hälsa positivt.


Många chefer och ledare lever normalt med känslan att ha för mycket att göra och alldeles för lite tid att göra det på. Den känslan är med största sannolikhet förstärkt i dessa utmanande ”coronatider”. Men det är viktigt att ta sig tid, informera, lyssna och finnas till hands och att behålla sitt eget lugn. I alla fall utåt.


"Det ska vara lätt att göra rätt och det är en mänsklig rättighet att må bra på jobbet"


Som företagsnamnet avslöjar - Mood At Work - så är deras specialistområde välmående på arbetet. Bidragande till ett gott välmående. De är specialister på arbetsmiljö, ledarskap, HR och praktisk arbetsrätt, och jobbar tillsammans med företag och organisationer för ett hälsosamt arbetsklimat.


- För oss är det här mer än bara ett arbete. Det är vår passion att utveckla och inspirera chefer, medarbetare och företag till att skapa en lönsam och hälsosam arbetsplats. Vi tycker faktiskt att det är en mänsklig rättighet att må bra på jobbet! För oss handlar det inte ”bara” om att göra rätt saker enligt lag och avtal utan det är faktiskt företagsekonomisk lönsamt att satsa på arbetsmiljö och ledarskapsutveckling, säger Jessica Schultz, en av grundarna.


Jessica fortsätter:


- Vi vet att det är både roligt och lätt att göra rätt saker om man bara vet hur. Det är det vi gör – visar vägen. Det finns många studier och forskning som påvisar att företag som satsar på olika insatser i arbetsmiljön får minst det dubbla tillbaka. Det vill säga att det är en investering, inte en kostnad. Människor som trivs och mår bra på jobbet presterar helt enkelt bättre. Vi arbetar med de flesta av våra kunder långsiktigt då det inte är en ”quickfix” att skapa förändring, och många behöver få uppdateringar och bli lite ”puttade” på för att inte tappa farten i arbetet.


"Att prioritera och fokusera på hållbarhet kommer på lång sikt ge en högre lönsamhet.".

Att arbeta med hållbara individer och organisationer är lönsamt och vi erbjuder våra kunder ett forskningsbaserat processtöd för hållbara resultat och medarbetare. Bara för ett ge några exempel så försämrar en person sin produktivitet med 12% vid dålig sömn och 9% vid stress. Det kanske för vissa inte låter som mycket, men det är mjuka värden som påverkar de hårda värdena, som många stirrar sig blinda på, extremt mycket. Att prioritera och fokusera på hållbarhet kommer på lång sikt ge en högre lönsamhet.


Det här kan ni göra för att arbeta med hållbarhet och spara massor av pengar


1. Engagera er - Ledningens engagemang är A och O

Skapa inte bara en massa policydokument och riktlinjer för sakens skull utan visa engagemang och intresse. Cheferna visar vägen och medarbetarna gör jobbet. Arbetsmiljö ska vara en naturlig del av arbetet och inte något extra utöver det vanliga. Få med er medarbetarna i att tänka och jobba säkert, både fysiskt och psykosocialt. Sannolikt behöver ni ändra ert beteende. Göra saker annorlunda. Sitt ner tillsammans med medarbetarna och prata om vad är det ni gör i företaget. Vad gör vi i företaget? Vilka risker finns?


Det är viktigt att förstå varför det är viktigt att arbeta med arbetsmiljön. Ledningens uppgift är att sälja in det till medarbetarna. Uppmuntra rapportering i det förebyggande arbetet. Rapportera ”nästan olyckor”, tillbud och riskobservationer – inte bara olycksrapportering. Det måste vi ändå göra enligt den lagstiftning som finns.


2. Förebygg, förebygg och förebygg!

Det förebyggande arbetet. Förutom att minska mänskligt lidande finns det pengar att spara. Ta sjukfrånvaro som ett enkelt exempel, här kan man väldigt snabbt hämta hem förbättringar genom att arbeta förebyggande. Den stora vinsten med att arbeta förebyggande är alltså att det finns pengar att spara. Inte bara i minskade kostnader utan också i ökad produktivitet. Produktivitetsbortfall vid hög stressnivå, sömnbrist och/eller bristande arbetsmiljö ligger enligt studier mellan 9-40%. Dessa siffror gäller när medarbetarna är närvarande på jobbet, mindre produktiva men inte ännu sjuka.


Att arbeta med att förebygga sjukfrånvaro är ett enkelt exempel där man väldigt snabbt kan hämta hem kostnadsbesparingar. Om cheferna slipper att ringa in vikarier, slipper hantera administration, slipper ha möten med Försäkringskassan och läkare, slipper lägga tid på att bara hantera konsekvenserna av den faktiska sjukfrånvaron. All sjukfrånvaro kan man inte undvika. Men att ha rutiner för hur man arbetar förebyggande, innan medarbetare är frånvarande sparar tid, pengar och ofta mänskligt lidande. Då speciellt kopplat till den psykiska ohälsan där den genomsnittliga sjukfrånvaron ligger på nästan 130 dagar enligt Försäkringskassans statistik. Och vägen tillbaka till arbete är lång och tidskrävande för både arbetsgivare och individ. Räkna själv på hur mycket psykisk ohälsa kostar hos er med hjälp av Kostnadskalkylatorn.


3. Planera

Att ha en god plan för hur arbetet ska bedrivas det vill säga en god framförhållning och resursplanering skapar en god arbetsmiljö. Ta exempelvis en projektledare som jobbar med ett stort projekt som löper över sommarperioden, kan denna ta ut sin planerade semester eller måste telefonsamtal och krishantering skötas från solstolen? Kan man introducera någon annan i projektet (i god tid) för att säkerställa återhämtning och förebygga ohälsosam arbetsbelastning?


Ekonomifunktioner har arbetstoppar vid årsbokslut, budgetarbete och kvartalsrapporter. Det brukar förekomma högt uttag av övertid vid dessa tidpunkter och det vet man innan. Kan man ta in konsulter under en kort period? Kan man planera in för återhämtning och vila efteråt? Dvs möjliggöra en period på ett par veckor där det finns tid vila, reflektion och återhämtning?


Ett annat exempel, två montörer åker ut på ett uppdrag där resan dit tar en timme. Man kommer fram och finner att uppdraget innebar arbete på hög höjd. Det enda man har med sig är en stege, men man skulle egentligen behöva en skylift. Montörerna har ett stressigt schema och måste fatta ett beslut på plats om de ska ta hänsyn till sin säkerhet eller åka tillbaka för att hämta skyliften, förlora flera timmar med en ökad stress. Detta hade med största sannolikhet kunna undvikas genom en god planering av den som bokat in jobbet åt montörerna.


4. Riskbedöma

Riskbedöma handlar om att ta ställning till och förutse risker innan de uppstår. Man kommer inte kunna hantera alla risker, det handlar om att prioritera, och man måste åtminstone hantera de allvarliga riskerna.Här har man stor nytta av förebyggande rapporter avseende riskobservationer, dra lärdom av sådant som hänt och bäst av allt av sådant som inte ännu hänt men som identifierats som en potentiell risk.


Att vara medveten om vilka risksituationer som kan uppstå gör och bedöma vad man kan vi göra för att minimera ohälsa och olycksfall det är ett arbete som måste göras löpande och systematiskt.


5. Förebyggande rapporter

För att få till ett bra arbete med rapportering i förebyggande syfte krävs att man har skapat en säkerhetskultur. En kultur där det är naturligt att man rapporterar in riskobservationer, dvs sådan som skulle kunna leda till ohälsa och skada men inte ännu hänt. Det här handlar om att man har skapat en kultur där man ser osäkra beteenden och förhållanden och har ett system för rapportering.

Exempelvis kan små fallolyckor leda till sjukfrånvaro i onödan. En stentrappa i en entré blir hal när man går med blöta skor. En entrématta som blivit uppvikt i kanten blir lätt en risk. Det är lätt hänt att man snubblar eller halkar och i värsta fall kan detta leda till ett handledsbrott och 3 veckors sjukfrånvaro eller mer. Säkerligen har flertalet personer snubblat/halkat innan utan att det gjorts någon notering. Har man en rutin för rapportering av ”nästan olyckor” då kanske olyckan hade undvikits. Det är det här tankesättet man behöver för att skapa en säkerhetskultur.  

Förebyggande rapporter kan användas på olika sätt, främst förebygga fysiska arbetsmiljörisker. När det gäller förebygga långa sjukskrivningar kan det vara bra att ta fram underlag på upprepad korttidsfrånvaro, boka in samtal med personen i frågan och på så sätt sannolikt förhindra en lång sjukfrånvaro.


Det ska vara lätt att göra rätt och det är en mänsklig rättighet att må bra på jobbet” 


Vill du bli följa med på resan om det nya friska och hållbara Sverige? Tveka då inte att kontakta oss!


Mood At Work:

  • Trovärdighet 

  • Kompetens

  • Generositet

  • Nyskapande

Teamet på Mood At Work under inspelning
Teamet på Mood At Work under inspelning
 

Mood@Work har funnits sedan 2016 och startades i samband med att ny lagstiftning infördes som ställde höga krav på chefer och arbetsledares kunskaper. Vår vision är att vara en aktiv aktör i att bygga det nya friska och hållbara arbetslivet i Sverige.  Vi vill inspirera, sprida kunskap och medvetenhet inom arbetsmiljö, ledarskap och arbetsrätt genom flexibla utbildningar och helhetsinsatser. Vi är specialister på arbetsmiljö, ledarskap och praktisk arbetsrätt, och jobbar tillsammans med företag och organisationer för ett hälsosamt arbetsklimat. Vi erbjuder flexibla och omfattande lösningar inom arbetsmiljö och HR, och jobbar utifrån olika behov och förutsättningar med effektiva arbetsmetoder, digitala verktyg och anpassade utbildningar.

Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page