top of page
  • Brainz Magazine

Vad Är En NPS Undersökning?

Kundundersökningar är ett omtalat och populärt ämne. Det finns olika typer av kundundersökningar där Nps undersökning bara är ett exempel. Nps är en förkortning på Net Promotor Score.


Det som skiljer Nps från övriga kundundersökningar är att den innehåller en endaste fråga. Den lyder: Hur stor är sannolikheten att du skulle rekommendera vår vara/tjänst till en vän eller en kollega? Undersökningen innehåller en tiogradig skala med vars hjälpfrågan besvaras. Undersökningen är snabb att besvara och enkel att handskas med och har visat sig ha en högre svarsfrekvens än övriga kundundersökningar.Fördelar med kundundersökningar

Vilka är fördelarna med att genomföra kundundersökningar? Här kommer några synpunkter:

  • Företag får veta var på marknaden de befinner sig

  • Erhåller viktig information om vad kunder tycker om produkter och tjänster

  • Får praktiska tips om sitt utbud

  • Erhåller kvalitativ kritik

  • Kan lättare förstå vad som bör förbättras när det kommer till produktsortiment och tjänster.

En kundundersökning kan vara en vägvisare för företag. På vilket sätt? Jo, en undersökning som genomförs väl och har tillräckligt många respondenter kan visa vad målgruppen tycker om företaget och dess verksamhet. Ifall kunderna är missnöjda över något är det lättare att åtgärda när man fått information om exakt vad som inte fungerar bra.Hur genomförs kundundersökningar?

Idag genomförs kundersökningar vanligtvis på nätet. Dagarna då du möts av en person på stan med frågeformulär i handen är långt gången. Självklart, förekommer det sådana typer av undersökningar också men de är betydligt mer sällsynta.

Det är långt ifrån lätt att genomföra en undersökning och få tillräckligt många att engagera sig att fylla i den. Först och främst ska målgruppen identifieras, sedan gäller det att samla in mejladresser och sammansätta en kundundersökning som passar företaget. Bland de största problemen med dagens kundundersökningar är den låga svarsfrekvensen. Nps anses vara en effektiv lösning just på grund av sin relativt höga svarsfrekvens. Sedan finns det sätt att utföra detta automatiskt. Läsa mer om det.


Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page