top of page
  • Brainz Magazine

Vad Vet Du Om LEI – Koderna?

Har du träffat på begreppet LEI – kod? Är du lite nyfiken på vad det betyder. Det här inlägget kommer att ge dig mer information om dem.


LEI är en förkortning på “Legal Entity Identifier”. Det är en kod som utges till företag/juridiska enheter som arbetar med finansiella transaktioner, obligationer, värdepapper och aktier. Svenska företag behöver införskaffa sig ett organisationsnummer, det är många medvetna om. LEI – koderna uppfyller lite samma funktion och följer EU‘s standard. Den fungerar som en allmän verifikation och identifikation även utanför Sverige. För mer information från en alternativ källa klicka här.En LEI-kod innehåller 20-siffror som egentligen ger information om företaget. Så här ser det ut:


Tecken 1 - 4: visar LOU eller Local Operating Unit

Tecken 5 - 18: definierar den juridiska enheten

Tecken 19 - 20: verifierar den juridiska enheten


Som sagt följer koden en EU standard och möjliggör identifieringen av en juridisk på en lokal och global nivå. Tanken bakom införandet av LEI systemet är att kunna spåra de utförda finansiella transaktionerna på en global nivå. Målet är att kunna undvika framtida finansiella kriser som denna under 2008.


Koden visar olika typer av information

LEI – koden visar olika typer av information och delas på två särskilda nivåer. Dessa är som följer:


- Nivå 1 – den första nivån omfattar allmän information om företaget som namn, adress och registreringsnummer.

- Nivå 2 – nivå nummer två ger information om ägarstruktur och ägarskap.

En LEI-kod är inte gratis utan det bekostas i form av en årlig avgift. I Sverige finns det olika företag som kan hjälpa en att införskaffa en LEI – kod.

Priserna är lite olika beroende på om du skaffar en ny kod eller vill förnya en befintlig sådan. Vissa leverantörer har dock valt att ha samma priser oberoende om du redan har en kod eller vill skaffa dig en ny.


Vilka företag måste ha en LEI – kod i Sverige?

Ja, det finns företag i Sverige som måste ha en LEI – kod. Vilka är de? Här kommer en lista som förtydligar:

- Svenska juridiska enheter och företag som arbetar i den finansiella sektorn dvs med finansiella transaktioner måste ha en LEI – kod. Ett bra exempel på finansiella transaktioner all form av handel med värdepapper såsom aktier, obligationer och fonder

- Exempel på sådana företag är privatägda bolag och banker samt försäkringsbolag och stiftelser.

Att ansöka om en LEI-kod görs på nätet. Du kan själv välja vilken partner du ska jobba med när det kommer till utförandet av koden.


Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page