top of page
  • Brainz Magazine

Ta Tillfället I Akt Att Connecta Med Ann Hedencrona - Affärscoachen Som Agerar Direkt Utifrån Behov

Ann Hedencrona har 26 års erfarenhet inom olika chefsroller och vet vad som krävs för att hela tiden leda företag framåt i riktning mot sina mål och behov.

Att vara direkt och tydlig i sin kommunikation är en av nycklarna. Samtidigt behöver man anpassa sig efter organisationen, arbetsplatsen och miljön för att hitta rätt balans. Brainz Magazine har intervjuat affärscoachen Ann Hedencrona som delar med sig av sina kunskaper.

Ann Hedencrona.

Först och främst, vad en gör en affärscoach för de som inte vet? 


– En affärscoach arbetar främst med en klient för att plocka fram styrkor och förmågor för att klienten ska nå sina mål och eller arbeta för de uppsatta mål som företaget har och blir då en person som bidrar till egen framgång och företagets framgång. Det är också viktigt att veta att en ICF coach arbetar under tystnadsplikt genom ICF etiska regler.

Definiton av Coaching  En lösningsinriktad, resultatinriktad och systematisk process präglad av samarbete där coachen understödjer klienten i dennes strävan efter yrkesmässig utveckling, utökad livserfarenhet, självundervisning och personlig utveckling.   Assiciation för Coaching ( AC) 


Du hjälper ju både företag och privatpersoner, vad skulle du säga är anledningen till att man väljer just dig? Vad brukar de som anlitar dig säga?


– Jag vet att klienter och medarbetare brukar säga att jag är förtroendeingivande, visar engagemang, är närvarande och jag gör det jag säger att organisationen ska göra – går före och visar vägen. Jag är en innovativ person och väldigt lösningsfokuserad för att nå mål samt att alltid värdera medarbetares kompetenser. Det gäller att ha humor och inte ta sig själv på för stort allvar och jag är ganska bra på att driva med mig själv säger Ann och skrattar.

– Att plocka fram strategier i ett systematiskt kvalitetsarbete är något som jag också är bra på.


Du har ju även jobbat som interimschef med 26 års erfarenhet inom olika branscher. Vad har du lärt dig och vad har du med dig från den tiden in i nuet och framtiden? 


– Jag har lätt för att sätta mig in i nya situationer, samt att jag är analytisk och inlyssnande.

Ingen organisation eller arbetsplats är lik den andra och jag har samlat på mig enormt mycket erfarenhet från att ha varit chef i olika organisationer, kommuner, friskolor och regioner där alla har haft olika kulturer och strukturer som jag har varit tvungen att förhålla mig till. Det har gjort att jag har utvecklat en förmåga som gör att jag kan agera direkt utifrån organisationens behov och mål. En stor nyckel är att vara öppen och ta organisation och medarbetare på allvar för att kunna använda kompetensen i organisationen som finns och är värdefull. Att vara väldigt tydlig och direkt i sin kommunikation är en annan viktig nyckel för framgång.


"Under extrema situationer som dessa behöver vi tillsammans utveckla idéer och skapa framtidstro."

Du har även en lång erfarenhet som föreläsare. Vad är ditt syfte med att föreläsa och har du några föreläsningar på gång just nu? 


– Syftet med att föreläsa är att dela med mig av mina erfarenheter i ett större sammanhang. Att få möjlighet till dialog och även diskussioner samt frågeställningar som även gör att jag utvecklas i min roll som föreläsare. Just nu föreläser jag för små grupper och kan även arbeta digitalt och hjälpa grupper att hitta mål och motivation i den situation vi är i just nu. Vi behöver tänka framåt och hitta nya strategier inför framtiden. Under extrema situationer som dessa behöver vi tillsammans utveckla idéer och skapa framtidstro, säger Ann.


Slutligen, vad har du för mål framöver och hur ser framtiden ut?


– Jag ser ljust på framtiden. Det finns alltid nya möjligheter och har man inte framtidstro är det svårt att ta interim-uppdrag och vara coach.

Mitt mål är att framöver dela med mig av mina erfarenheter och fortsätta arbeta som affärscoach för att medarbetare och företag ska utveckla sina organisationer och nå sina mål så att samhället utvecklas.

Jag tänker att vi som arbetar som coacher kommer att ha stor betydelse inför framtiden dels pga den situation vi befinner oss i nu. I den utbildning jag har gått har vi coachsamtal via mobil och vi kan även ha föreläsningar vi nätet, avslutar Ann.

 

NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page