top of page
  • Brainz Magazine

Befintlig Affär Eller Nya Framtida Möjligheter?

Skriven av: Kristian Elmefall, Executive Contributor

En Executive Contributor på Brainz Magazine är handplockad och inbjuden att bidra med värdefullt innehåll baserat på dennes kunskap och expertis inom ett kompetensområde

 

Innovation är ett komplext och brett område. Två kategoriseringar av innovation är om det är inkrementell eller radikal innovation.


Inkrementell innovation innebär att man förbättrar och effektiviserar befintliga produkter och processer. Det behöver inte vara nya produkter eller processer utan kan vara effektiviseringar av det befintliga.Radikal innovation innebär att man skapar nya tjänster, produkter eller ny information som kan förändra hela branscher. En ofta citerad studie från McKinsey från 2016 visar att medellivslängden på bolag som finns på den amerikanska listan över de största börsbolagen, S&P500, har sjunkit från att vara 90 år 1935 till att vara 18 år 2016. Trenden fortsätter och McKinsey spår att 2027 kommer 75% av alla bolag som ligger på S&P500-listan idag vara uppköpta, gått samman med något annat bolag eller gått i konkurs.


Slutsatsen är att alla företag som vill fortsätta att existera måste arbeta med både inkrementell innovation, för att vara lönsamma nu, och radikal innovation, för att existera i framtiden.


Arbetssättet för inkrementell, respektive radikal innovation, skiljer sig dock vida åt. När man arbetar med inkrementell innovation har man oftast redan mycket kunskap om det som ska göras eftersom det är förbättringar på redan befintlig verksamhet. Risken är så klart betydligt lägre och vägen från idé till implementation är kort. Det ger en snabb framgång för lågt hängande frukter.


När man arbetar radikal innovation så är resultatet okänt. Ett sökande efter nya lösningar på kundbehov, nya marknader eller nya teknologier. Inte bara resultatet är okänt utan även den slutgiltiga effekten av resultatet är ofta okänt. På grund av sin stora osäkerhet så handlar arbetet med radikal innovation mycket om att minska riskerna.


Detta görs effektivast genom så kallat hypotesbaserat arbetssätt. En kartläggning av vilka antaganden som måste vara sanna för att idén ska kunna bli en lyckad innovation kartlägger riskerna. Genom att med ett systematiskt arbetssätt skaffa bevis för att dessa antaganden är sanna, sjunker risken. Resultatet blir fler lyckade innovationer och mindre spenderade pengar.


Hur mycket resurser som bör allokeras till inkrementell, respektive radikal innovation, beror helt på vilken bransch företaget är verksamt i. En tumregel kan vara 90/10. Siffrorna varierar och rekommendationen tenderar att vara att mera resurser bör läggas på radikal innovation då många branschen idag står i läge där den grundläggande affären kommer förändras.


Den här artikeln är den sista av tre. För att summera dessa tre artiklar så behöver du ta ställning till:

  • När och var du ska arbeta med innovation respektive att exekvera er befintliga affärsmodell?

  • Har ditt arbete till syfte att transformera organisationen till att vara mera innovativ och ha de processer och arbetssätt som krävs eller syftar ditt arbete till att skapa innovation?

  • När och var arbetar du med att förbättra och effektivisera befintliga produkter och processer, respekt innovation som skapar nya tjänster, produkter eller ny information och hur mycket resurser avsätter du till varje?


För mer information, besök LEAPS eller ta kontakt med Kristian på LinkedIn!

 

Kristian Elmefall, Executive Contributor Brainz Magazine

Kristian är en svensk serieentreprenör och senior managementkonsult, med en dubbel

examen som Executive MBA och i datavetenskap. Kristian har samlat erfarenhet inom

innovation och företagande från ett stort antal branscher och från företag i alla storlekar

under de senaste 20 åren. Som medgrundare av konsultföretaget LEAPS hjälper han nu

kunderna att förstå hur branscherna som kunderna verkar i utvecklas, hur de kan hålla sig

relevanta och konkurrenskraftig under dessa omständigheter, samt hur man skapar en

innovationsprocess för att säkerställa återkommande innovationer i linje med företagets

strategi.

Comentários


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page