top of page
  • Brainz Magazine

Förbättrade Resultat Handlar Inte Om Resultatet

Alla organisationer sitter på en enorm outnyttjad potential – och den finns i medarbetarna och deras vilja att skapa kraft och marknadsfördelar. Genom ett strukturerat arbete med beteendeförändringar frigörs den kraften, menar Tobias Berglund som är vd på Wise Consulting.


Tobias Berglund och Anders Klevard på Wise Consulting
Tobias Berglund och Anders Klevard på Wise Consulting

Ledare vill vara framgångsrika och nå resultat. De behöver per definition nå det resultatet genom sina medarbetare. Förbättrade resultat handlar därför inte om resultat, utan om beteenden och beteendeförändring. Anders Klevard, ansvarig för Strategic Services på Wise Consulting, förklarar:


– Varje organisation är perfekt designad för att skapa exakt det resultat som den får. Medarbetarnas beteenden, i det sammanhang de befinner sig i, skapar ett visst resultat. Vill man förbättra det resultatet, vare sig resultatet handlar om intäkter, kundnöjdhet eller medarbetarengagemang, gäller det att människorna i organisationen gör något annorlunda, säger han.


Så hur får vi till beteendeförändringen? Både forskning och Wise Consultings erfarenhet visar att vi tenderar att underskatta utmaningen det innebär att driva förändring. Därför misslyckas vi med förflyttningen.


– En viktig anledning till att vi misslyckas är att vi sätter fokus på fel del av förändringen. Vi kan antingen sätta fokus på insatser som ska starta ett visst beteende, eller på det som ska hända efter att vi utfört ett beteende. 80 procent av insatserna brukar läggas på det förstnämnda, i form av policys, instruktioner och utbildningar. Men det som driver ett beteende är till 80 procent konsekvenserna av utförandet. Och nyckeln här är att identifiera positiva konsekvenser som förstärker det önskade beteendet, säger Anders Klevard.


Omvandlar visioner till verklighet


Tobias Berglund, vd på Wise Consulting, menar att det inom alla organisationer finns outnyttjad kraft att dra nytta av här.


– Lyckas man som ledare bygga en struktur och kultur av positiv förstärkning, där medarbetare inte blir straffade om de testar något nytt och misslyckas, har man goda möjligheter att frigöra den kraften, säger han.


Wise Consulting hjälper företag i Norden att göra just detta. Företaget samlar ett 100-tal konsulter med bakgrund inom HR, som kan bistå företagsledningar i arbetet med att omvandla visioner till beteendeförändringar och faktiska resultat.


– Många vd:ar underskattar hur mycket som krävs för att lyckas med förändring. Världen utvecklas så snabbt i dag att beteendeförändringar måste ske kontinuerligt. Vi kan snitsla upp en bana mot vd:ns tänkta mål, och hjälpa till att frigöra potentialen och kompetensen som krävs för att företaget ska nå dit, säger Tobias Berglund.


Nyfiken på Wise Consulting? Läs mer här.

 

Wise Consulting:

Wise Consulting är Nordens ledande konsultföretag inom HR. Med passionerade och affärsdrivna konsulter inom HR, ledarskap och organisationsutveckling skapar Wise Consulting lönsamhet för sina kunder.

Yorumlar


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page