top of page
  • Brainz Magazine

Healing - Framtidens Yogaboom?

Av: Marie Jansson, healer och grundare av Healingakademin

 

En anledning till den snabba ökningen av spirituellt sökande kan vara att vi lever i ganska spända tider. Känslor av oro, stress och ilska är det högsta som varit på ett decennium, och en av fem personer riskerar för närvarande utbrändhet. Med tanke på klimatkrisen, det ostadiga politiska landskapet och det ständiga plingandet på våra mobiltelefoner, är det kanske inte så konstigt att det nu sveper in en våg där allt fler människor söker alternativa lösningar på hur man kan må bättre, få djupare kontakt med sig själv och skapa en livsstil som är mer hållbar. Healing är ett effektivt verktyg för din personliga utveckling och kan innebära en starkt transformerande process.
Vi är mer än vad vi ser

Einsteins kända ekvation E=mc2 innebär att allting består av energi, allt utstrålar en slags energi samt att allt, både levande och icke levande materia består av vibrationer, och svänger med en viss frekvens. Människan är således uppbyggd av energi med olika frekvenser.  Kvantfysiken har påvisat att Universum är ett enda stort kraftfält och att alla föremål/materia i Universum är kraftfält i sig, som levande nätverk. Vibrationerna som vår kropp avger bildar alltså ett fält omkring oss, som blandas med andra människors och omgivningens vibrationsfält. Dina vibrationer blir en del av din aura, det subtila energifält som omger kroppen, det fältet uttrycker summan av alla våra inre vibrationer. Även om vi inte kan se fältet, så upplever vi det omedvetet när vi träffar någon eller går in i ett rum och där vi kan känna om vi trivs eller inte. Som de elektromagnetiska varelserna vi är kommunicerar våra fält ständigt med varandra och omedvetet tar vi in denna information.  Vi har inte bara en fysisk kropp utan också det vi kallar energikroppar. En emotionell kropp som speglar alla våra känslor, en mental kropp som speglar våra tankar och trossystem samt en ljuskropp som är själva essensen av vilka vi är som andliga varelser. 


Vetenskapen har som bekant mest fokuserat på den fysiska kroppen och dess fysiska symptom. I Sverige har vi fortfarande ett väldigt medicinskt och forskningsbaserat perspektiv och är ett av få länder i världen där healing fortfarande inte får användas inom sjukvården. Problemet med forskning av typen energimedicin är att den inte leder till nya läkemedel vilket innebär mycket begränsande forskningsmöjligheter. Healing är däremot godkänt inom sjukvården i USA, Kina, Japan, Indien, Australien och de flesta länder inom EU.


Balansering för läkning


På samma sätt som din fysiska kropp kan ha obalanser p


å grund av hur du lever och miljön runt omkring dig, kan även din energikropp hamna i obalans. Som ett resultat av hur du lever och de upplevelser du har haft. Dessa energiobalanser kan bli till begränsning i ditt medvetande och påverka ditt mindset - synen på dig själv och andra, dina beteendemönster, relationer med andra och de val du gör. Allt det du går runt och bär på kommer att styra och påverka ditt liv och hur det ser ut. 


Vi är många som går runt och bär på föreställningar om oss själva och livet som egentligen inte tillhör oss eller är vår egentliga sanning, utan som i själva verket är pålagringar från omgivningen och andra människors åsikter. Dessa föreställningar om oss själva och verkligheten blir ofta till begränsningar för oss och hur vi väljer att leva vårt liv.


Healing kan hjälpa dig att bryta gamla tankemönster, be


teenden och vanor och ersätta dem med nya som tillåter dig att bli mer av den du är. Healing syftar till att återskapa balans i hela det mänskliga systemet och innebär att varje behandling blir individuell och unik och kan således ge unika resultat.


Healing – en mental och emotionell detox


"På samma sätt som du städar ur din garderob på det du inte längre vill ha, kan du med hjälp av healing städa ur ditt underliggande grundsystem"


Om vi går tillbaka till vetenskapen så lyder energiprincipen: Energi kan varken skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas. Healing betyder läkande genom energitillförsel och innebär ett transformerande av energi där jag som healer kan hjälpa dig att lösa upp blockeringar i olika delar av energifältet, skapa flöde och höja frekvensen. På samma sätt som du städar ur din garderob på det du inte längre vill ha, kan du med hjälp av healing städa ur ditt underliggande grundsystem – trossystem, tankar, känslor, beteenden, strategier så att du inte längre behöver sitta fast i det gamla. På så sätt kan du transformera sådant som begränsar dig och förändra så att du kan leva livet fullt ut, från ditt hjärta och inte utifrån dina begränsningar såsom rädsla, inlärda mönster och beteenden.


Min roll som healer är att hjälpa dig att komma åt djupare lager av dig själv, förbättra kontakten med ditt sanna jag och hjälpa dig att transformera sådant du inte längre vill gå runt och bära på.  Under healingsessionen går jag igenom hela


ditt energifält såsom; den fysiska kroppen, chakra systemet, ljuskropparna, samt en rad andra aspekter av ditt energifält. Mitt fokus är att återställa och transformera den energi som har blivit skadad eller blockerad på grund av olika händelser. Ofta berättar jag om hur och när skadan har uppstått, hur det påverkat dig och vad skillnaden blir när blockeringen läks. Som healer är jag kanalen, transformatorn, för denna energitillförsel.

 

Under livet utformar vi olika strategier och beteenden, och skapar ett mindset

som många gånger är till för att skydda oss själva och klara de situationer och

utmaningar livet ger oss på bästa sätt. På samma sätt som att en muskel kan påverkas vid en olycka så påverkas energikropparna av olika händelser där du har reagerat extra starkt, såsom på grund av rädsla, sorg, svek osv. Problemet uppstår när strategierna blir kvar långt efter det att orsaken upphört att vara aktuell.Ofta kan det vara så att det som fungerade vid tillfället, kan bli till ett hinder och begränsningar för dig senare i livet. Healing kan på så sätt frigöra dig från dina blockeringar och begränsningar så att du blir fri att vara den du egentligen är menad att vara och få tillgång till din fulla potential. Healing behöver inte nödvändigtvis handla om att förändrar den du är, utan snarare upptäcka vem du verkligen är.  Och när världen runt omkring dig känns orolig och okontrollerbar, då kan healing vara ett sätt att försöka skapa balans i din egen lilla värld och ditt egna universum som är närmast dig. Det som vi själva faktiskt kan påverka. Det innebär inte att vi vänder ryggen mot omvärlden. Men om vi skapar en bättre balans i vår inre värld, så är jag övertygad om att vi också kan skapa en ökad balans i vår omvärld.


Marie Jansson, Healingakademin Foto: Mats W Nilsson
Marie Jansson, Healingakademin Foto: Mats W Nilsson

Läs mer på Healingakademin

 

Healingmetoden jag använder mig av heter Divine Oneness och används av

erkända och uppskattade healers världen över. Den har sina rötter i antika

mysterieskolor och har utvecklats av Amorah Quan Yin. 


Healingmetoden har utvecklats och förfinats av Ulla Anderên och Gary Kendall

som har tagit metoden till Sverige och har döpt den till Divine Oneness, som

ingår i det globala nätverket Dolphin Star Temple Mystery School.

Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page