top of page
  • Brainz Magazine

Hitta Bra Elektronikprodukter

Att välja en bra tvättmaskin, kyl, frys eller ugn är något som vi alla vill. Hur hittar du bra elektronikprodukter och vad bör du ha i åtanke vid ditt val? Bland de viktigaste aspekterna är att hålla dig informerad om energiklassen. Att införskaffa sig en produkt som förbrukar mindre energi är inte bara bra för miljön utan även för dina månatliga energikostnaden. Kontrollera gärna energimärkningen. Den börjar i klass A som högst och slutar i klass G. Inom EU och EES är det obligatoriskt att ange en märkning av energiklass för samtliga hushållsvaror.

Ett annat sätt att få en överblick av produktutbudet är att titta på testpaneler, guider eller läsa genom artiklar. De ger gott information och kan vara till stor hjälp när du vill hitta alla de bästa elektronikprodukterna.


Hur vet du att dina elektronikprodukter är hållbara?

Det bästa rådet när du vill försäkra dig om elektronikprodukternas hållbarhet är att titta på deras certifieringar. Här kommer tre certifikat du bör titta efter:

  • CE-märkning är certifikatet som indikerar att varan uppfyller hälso-, säkerhets- och miljöstandarder som är satta inom EES.

  • WEEE - (Waste Electrical and Electronic Equipment) betyder att tillverkaren ansvarar för återvinningen och insamlingen av produkterna när de förbrukats och kastas.

  • REACH - (Registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals) är egentligen ett EU direktiv. Dess syfte är att förbättra skyddet både för människans hälsa och miljö genom identifiering av kemiska egenskaper som används under tillverkningen.

Läs mer om företaget

Förutom att gå genom testöversikt och paneler kan du göra ett medvetet och bra val genom att läsa mer om företaget som tillverkat produkten du väljer att köpa. Där kan du få lite mer information om företagshistoria, värden och utbud. Tänk på att många testpaneler ger dig sådan typ av övergång också vilket betyder att du inte alltid behöver besöka företagets sida för att bekanta dig med firman.

Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page