top of page
  • Brainz Magazine

Jenny Edner Om Hantering Av Prestationsångest, Stress Och Krishantering På Arbetsplatsen

Har du höga krav? När en medarbetare eller chef ska prestera på arbetsplatsen kan höga krav och ångest uppstå. Under stress och prestationsångest kan individen förändra sitt beteende och uppgiftsfokus. Exempel på vanliga stressbeteenden är att göra extra jobb för att ”det känns bra”, eller att undvika och skjuta upp. Oavsett beteende påverkar det prestationen, effektiviseringen och det psykiska välmående på lång sikt.


Jenny Edner tillsammans med Prins Carl Philip
Jenny Edner tillsammans med Prins Carl Philip

Jenny Edner är KBT terapeut och idrottspsykolog. Som KBT terapeut hjälper hon företag, idrottare och elitidrottare upp till landslagsnivå att hantera stress och ångest utifrån kognitivt beteendeterapeutiska arbetsmetoder (KBT). Vid bra stresshantering effektiviseras produktiviteten hos individen, i gruppen- och/eller i ledarstaben, vilket då förbättrar organisationens eller företagets prestationer och ekonomi. Med Your Performance erbjuder J. Edner föreläsningar samt privat individuell rådgivning för den enskilda individen vid behov eller i grupp.


Krishantering utifrån psykoterapeutiska metoder

Moderna psykologiska råd kring krishantering, t.ex. Corona, finns det fyra principer där ni som ledare och chefer kan använda er av,


  1. Ansvarsprincipen

  2. Likhetsprincipen

  3. Närhetsprincipen

  4. Försiktighetsprincipen.


Kortfattat innebär dessa att var tydlig i ditt ledarskap, håll er till organisationens struktur, ge direkt information om situationen och åtgärder, lugna och var förstående för de som är oroliga. Dessutom var på plats eller tillgänglig, var hoppfull och normalisera. Efter krisen, fortsätt detsamma, i den mån det går såklart, i kombination med rätt fakta och kunskap från andra expertisområden, t.ex. medicinska eller politiska. Psykologisk forskning visar på att människan mår bäst av att fortsätta med samma beteende, fortsätt sin vardag eller arbete. Förändra ej det du ej måste t.ex. att bunkra och bli ej panikslagen, men hantera det akuta, sätt in rätt åtgärder och insatser, för att sedan se hur situationen och omständigheterna utvecklar sig.


"Deltagare är nöjda, och känner att de har fått något med sig något och inte bara glömmer det när dem kommer ut från dörren."

Hennes erfarenhet som terapeut med företagsklienter gör att hon har förståelsen i vad som händer kognitivt när hen känner press. Dessutom ger hon konkreta åtgärder i hur man hanterar det och exempel på vilket beteende man bör förändra samt ger förklaringar i dysfunktionella antaganden.


– Dysfunktionella antaganden skapar negativa tankar och negativa slutsatser om sig själv, vilket påverkar en medarbetares uppgiftsfokus. Efter föreläsningen får jag ofta feedback på att man verkligen kan känna igen sig och att det var tydliga exempel på tankar och beteenden, som gör att man kan sätta in sig i situationen. Deltagare är nöjda, och känner att de har fått något med sig något och inte bara glömmer det när dem kommer ut från dörren.


Organisationer behöver en föreläsning med J. Edner, för att hon ger förklaringar utifrån teoretiska perspektiv och på hur det går att tillämpa i verkligheten. Erfarenheten och tiden som elittennisspelare gör att J. Edner har hög förståelse i vad höga krav och press innebär, hur det kan påverka en samt vad man kan göra istället, för att må bättre och prestera bättre på ett långsiktigt funktionellt sätt. Hennes målsättning är att hjälpa andra att prestera bra och göra det på ett smart sätt.

”Work smarter, not harder”.

Tips och åtgärder

– Tips och konkreta åtgärder utifrån KBT är att när du blir nervös, känner oro eller ställer för höga krav, ska du våga exponera dig emot det. Det innebär att du inte ska förändra beteendet eller tanken utifrån det du känner, utan istället gå emot tanken. Om du gör det bevisar du för dig själv att du ändå lyckas, och på så sätt får man bättre självförtroende. Det handlar om att acceptera den negativa tanken, trots stressen samt göra det önskvärda beteendet. Om du gör det går stressen ner på lång sikt och du mår bättre samt presterar bättre har bättre uppgiftsfokus. Undviker du det eller gör extra jobb som är styrt av oron, ökar stressen, vilket kan leda till utmattning, utbrändhet och sjukskrivning.


Jennys 3 bästa tips för att hantera prestationsångest!


1. Våga utmana det som du tycker är jobbigt

2. Undvik ej och skjut inte upp

3. Gör handling, trots negativa tankar


För mer information och bokning, följ Jenny på Facebook, Instagram och besök hennes hemsida!

Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page