top of page
  • Brainz Magazine

Rädda Liv Genom Att Gå En HLR-Utbildning

Föreställ dig ett scenario där någon nära dig plötsligt kollapsar och slutar andas. Detta kan hända på busstationen, din arbetsplats eller till och med i ditt hem. Vid en sådan händelse, vet du hur du ska agera? Det är nämligen så att dina handlingar inom de närmaste minuterna kan göra skillnad mellan liv och död för den drabbade. Har du inte rätt kunskap är det smart att gå en HLR utbildning.Många tror att det är tillräckligt att ringa ambulansen för att hjälpa offret. Tyvärr är detta inte fallet eftersom en behandling behövs omedelbart för bästa chans att överleva. När en person drabbas av ett hjärtstopp utanför sjukhuset beror dennes överlevnad mycket på att en åskådare ger omedelbar HLR. De första minuterna efter hjärtstopp är som mest kritiska. Tid är avgörande när det gäller att utföra H


LR, och din träning kan verkligen rädda någons liv.

Flera studier visar att tidigt startad HLR av åskådare ökar chansen till överlevnad med hela 2–3 gånger, jämförelsevis med fall där HLR inte är utfört före ankomst av räddningspersonal. Enligt Svenska Hjärt-lungräddningsregistret får dock endast 7 av 10 av dessa individer den hjälp de behöver, eftersom de flesta åskådare inte är utbildade i HLR och är rädda för att de ska göra något fel. Med tanke på att de flesta hjärtstopp inträffar utanför sjukhuset kan det mycket väl vara någon du håller av.

Utrusta dig med rätt färdigheter - Gå en HLR-utbildning

Du vet aldrig när du kan hamna i en situation där du behöver rädda en persons liv. HLR är en enkel färdighet som kan ta bara några få timmar att lära sig. Genom att gå en HLR-utbildning kommer du dessutom att säkerställa att du är utrustad med nödvändiga färdigheter för att rädda en individ som faller offer för ett plötsligt oväntat hjärtstopp.Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page