top of page
  • Brainz Magazine

Systematiskt Säkerhetsarbete Är Ett Måste För Ditt Företag

Kanske har du tänkt att det där med systematiskt säkerhetsarbete är något som du inte behöver prioritera som företagare, eller så tänker du att det är något av det viktigaste som finns? Oavsett vilket så är ett gott systematiskt säkerhetsarbete stommen och grunden i alla företag, oavsett företagsinriktning. Ett systematiskt säkerhetsarbete är ett företags samlade arbete kring företagets säkerhet. Därför är det ett vitt och brett begrepp men som är helt avgörande för ett företags fortlevnad. Vi berättar mer i denna artikel om det systematiska säkerhetsarbetet.


Grunden i det systematiska säkerhetsarbetet


Det systematiska säkerhetsarbetet är egentligen ett samlingsbegrepp för många olika områden. Grunden är på många sätt medarbetarnas säkerhet, så att medarbetarna ska känna sig säkra på sin arbetsplats och skyddas mot eventuella olyckor. Ett systematiskt säkerhetsarbete utgår nästan alltid från medarbetaren och företagets verksamhetsinriktning.


Hur går processen till?


Själva processen med att arbeta sig igenom ett gott säkerhetsarbete på sitt företag handlar mycket om att identifiera eventuella potentiella säkerhetsrisker. Att identifiera dessa, dokumentera dessa och göra olika handlingsplaner som mynnar ut i åtgärdsplaner för att förhindra att något händer är oftast en god process. I företag där ett gott säkerhetsarbete sker brukar det sällan hända så mycket olyckor eller andra säkerhetsförluster. Olyckan kan ju alltid vara framme, men har ett företag gjort ett grundligt säkerhetsarbete brukar det vara garanten för att medarbetarna både trivs, vill utvecklas där och vill stanna kvar i företaget.


Proffs som bistår


Det finns proffs som bistår ert företag i detta arbete. Ni behöver således inte ha kompetensen kring hur man gör ett systematiskt säkerhetsarbete inom ert företag. Det är dock viktigt att de proffs ni tar in utifrån får er fulla uppbackning när det gäller framtagandet av säkerhetsarbetet. Ju bättre ni samverkar desto bättre slutresultat. Det är er samlade förmåga tillsammans med proffsen som säkerställer att det blir ett bra systematiskt säkerhetsarbete gjort.

Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page