top of page
  • Brainz Magazine

Texter För En Internationell Expansion

Att behöva översätta texter för företag som planerar att expandera till nya marknader blir allt mer vanligt. Att redan från början skriva på ett översättningsbart sätt sparar både tid och pengar - det kommer att öka kvaliteten och läsbarheten för översättningar längre fram i tiden. Tänk därför globalt redan från början - det kommer garantera att spara tid och pengar längre fram.Kommunikation på olika språk kräver studier och praxis för att behärska. Det första steget är att förbereda innehållet för en internationell kundkrets genom att se till att källtexten är lätt att översätta. När grundtexten är lätt och enkel att förstå kan översättaren fokusera på själva översättning av texten och ytterligare förfina innehåll för att passa den nya målgruppen.


Översättning till tyska

Ett vanligt första steg för företag som vill börja sälja internationellt (förutom till våra nordiska grannar) är att expandera till Tyskland. Tyskland är en av de största exportmarknaderna för Sverige tack vare att de i stort har en liknande kultur inom företagande. Dessutom anser tyskar generellt att svenska företag står för kvalitet och stabilitet - de gillar att handla från Sverige. Översätt svenska till tyska förslagsvis genom att ta hjälp av en professionell översättningsfirma. Tyskan som språk är mer formell och det ges inte mycket utrymme för stavfel.


Underskatta inte en ordbok

Underskatta inte betydelsen och nödvändigheten av en ordbok. Genom att slå upp krångliga ord/begrepp och få en bra översättning gör du texten mer precis och enklare att läsa. Speciellt gäller detta för översättning till tyska då just tyskan har många säregna begrepp för olika situationer som vi inte har i svenskan.


Ställ frågor till dig själv

Några frågor man kan ställa till sig själv när man läser en översättning är: vad är verkligen viktigt med texten? Hur kan texten förenklas och vad är målet med texten? Att läsa upp sin översättning högt hjälper till att själv märka om det låter bra eller inte. Låt också gärna någon annan person lyssna på/läsa din översättning.

Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page