top of page
 • Brainz Magazine

Tips Och Råd Till Chefer För Hantering Av Ekonomin I Företaget

Ett företags chef har väldigt många bollar i luften hela tiden. Det gäller att bland annat se till att företaget håller sig uppdaterade och gör bra siffror, samt att personalen trivs. Att dessutom behöva hantera företagets ekonomi kan vara en utmaning.


Här kommer vi att ge några tips och råd för hur hanteringen av företaget och ekonomin kan skötas på bästa sätt.Anställning

En chef kan som sagt inte göra precis allt för att få ett företag att fungera på bästa sätt. Genom att anställa kompetent personal samt att anlita experter utanför företaget kommer all verksamhet inom företaget att gå väldigt mycket smidigare.


Revisor

En extern hjälp kan vara en revisor som har flera olika uppgifter att sköta inom företaget.

 • En revisor går igenom företagets bokföring.

 • Att kontrollera företagets årsredovisning hör också till revisorns arbetsuppgifter.


Att anlita en utomstående revisor är obligatoriskt för företag som uppfyller vissa kriterier. Det gäller alltså att se till att ha en revisor till hands för att göra allt på korrekt sätt så att företaget inte råkar ut för större problem.


Pålitlig personal

Alla chefer vill väl anställa endast sådana personer som är kompetenta och pålitliga. Genom att anställa mindre personal, men som är kompetent, kommer företaget att vinna på det i längden.

 • Anställda med hög kompetens ökar företagets effektivitet.

 • Hög kompetens i kombination med mindre personal är mer ekonomiskt för företaget, eftersom man då inte behöver anställa lika många personer för att göra arbetet.

 • Pålitliga människor i personalen minskar risken för slarv och fusk, som företaget annars lätt skulle kunna förlora mycket på.

Det gäller alltså att anställa personalen med omsorg. Att systematiskt kolla upp personalens bakgrunder och tidigare referenser i arbetslivet är inte bara en försiktighetsåtgärd, utan också väldigt gynnsamt för företagets ekonomi.


Samarbete

Trots att man har rätt slags personal och en bra revisor till hands gäller det ändå att kunna samarbeta och hålla koll på hur deras arbeten verkligen går till.


Aksel Hellerud på redovisningskonsult.se säger följande om samarbetet med sin bokföringspartner:


“Om du har en ledande position inom ett företag är det viktigt att ha ett ständigt fokus på räkenskaperna. I många fall är detta en viktig del av en ledares arbete, i kombination med bland annat utvecklingen av bolaget, förvaltningen av anställda med mera. Även om bolaget har en revisor som gör det mesta av jobbet, är det av erfarenhet ofta fullständigt kaos om chefen inte fokuserar på att samla in kvitton och bekantar sig med vilka kostnader företaget kan täcka och så vidare. Det här betyder att chefen självklart måste ha översikt över alla kostnader och intäkter för att hålla koll på hur det egentligen går med verksamheten.”

- Aksel Hellerud


Lönsamt

Det är helt klart en fördel för chefer att lita till hundra procent på sina anställda så att jobbet blir gjort som det ska. Men som Aksel Helleruds citat ovan nämnde är det ändå en fördel för företagets chef att hålla någon slags koll på företagets ekonomi.

 • Om en chef litar blint på att revisorn och de andra anställda gör arbetet på ett korrekt sätt kan det bli problematiskt ifall ekonomiska problem uppstår inom företaget.

 • Chefen bör kontrollera systematiskt att allt går till på rätt sätt för att undvika eventuella problem i framtiden.


Bättre anda

Att arbeta mer sammansvetsat inom företaget är gynnsamt i många olika syften.

 • De anställda känner sig mindre ensamma i sina arbetsuppgifter.

 • Ifall problematik uppstår i någon arbetsuppgift finns det eventuellt många andra som kan hjälpa till eftersom de också är insatta i vad som bör göras.

 • Detta skapar en bättre anda på arbetsplatsen. Med en bättre anda hålls personalen mer motiverad, vilket också lättare syns i företagets siffror i positiv bemärkelse.


Kritik

I företagsvärlden är det extremt viktigt att både våga ge och ta emot kritik. Kritik upplevs ofta som något negativt, men det är också tack vare kritik som företag växer och blir större och starkare.


Intern kritik

För en chef är det ett stort ansvar att hålla koll på att allting fungerar inom företaget. Det kan vara väldigt tufft att inse bristerna, men också tufft att åtgärda dem. Speciellt om det handlar om fel som gjorts av en anställd.

 • Genom att rikta saklig kritik mot sina anställda blir det lättare att hantera och åtgärda problem som uppstår i nuet och i framtiden, istället för att kritisera med skrämseltaktik.

 • En chef bör också se till att vara öppen med att kunna ta emot och acceptera kritik från de anställda.


Om ingen kritik vågar riktas åt någotdera håll kan det uppstå väldigt stora problem, som garanterat påverkar företagets ekonomi i längden.


Extern kritik

Nuförtiden är företag väldigt utsatta ifall minsta lilla fel görs från företagets sida. Nyhetssidor och sociala medier nosar lätt upp minsta lilla felsteg, och kan få dem att blåsas upp till stora skandaler.

 • Företag bör vara öppna med att ta emot saklig kritik.

 • En viktig strategi för att hantera sådana här situationer är viktiga att utarbeta innan något värre händer.


Osaklig kritik och dålig hantering av situationen kan vara ödesdigert för företag. På grund av den snabba spridningen av information i dagens läge kan det påverka företaget och dess ekonomi i en väldigt negativ bemärkelse, så det gäller absolut att vara förberedd på hanteringen av kritik.


Öppenhet

Det finns många hemligheter i företagsvärlden. En del hemligheter är sekretessbelagda och hemliga med full rätt, medan andra hemligheter som gäller skattefusk, penningtvätt och andra oärliga händelser inte är lagliga, och de kommer högst antagligen att komma fram i något skede.

Ifall problematiska situationer uppstår är det bäst för företaget och chefen att vara så öppna med det som möjligt.

 • Att dölja fusk och andra oärliga händelser är förstås inte bra. Ju längre tiden går desto svårare och mer skamfyllt kan det bli för företaget att ta sig ur situationen.

 • Att erkänna fel och brister så fort som möjligt visar att företaget menar väl, och man kan då lättare reparera skadorna än om man väntar en alldeles för lång tid.

Comments


NYHETSBREV

 • linkedin-brainz
 • facebook-brainz
 • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page