top of page
  • Brainz Magazine

Vilket Kom Först – Innovationen Eller Det Innovativa Arbetssättet?

Skriven av: Kristian Elmefall, Executive Contributor

En Executive Contributor på Brainz Magazine är handplockad och inbjuden att bidra med värdefullt innehåll baserat på dennes kunskap och expertis inom ett kompetensområde

 

Innovatörer som arbetar i ett etablerat företag kallas ofta intraprenörer. Att det finns en innovationsprocess, etablerade metoder och etablerade forum i en organisation underlättar enormt för intraprenören. När inget av detta finns på plats är det svårt att driva innovation och det är därför naturligt att intraprenören engagerar sig i att förändra organisationen.Att driva innovation är, som vi redan slog fast i min föregående artikel, svårt. Att förändra arbetssätt i en etablerad organisation är också svårt. Att driva innovationsarbete och samtidigt implementera en innovationsprocess är därför snudd på omöjligt. Hur svårt det än kan vara så behöver man göra ett val mellan de båda.


Är syftet att transformera företaget till ett företag som arbetar systematiskt med innovation och använder etablerade metoder och forum för att stötta innovationsarbete? Då krävs stöd från ledningen för att genomföra ett transformationsarbete som går tvärs över hela organisationen. HR kanske behöver vara involverade eftersom incitamentsmodeller, kultur och styrning ofta behöver ändras. I detta arbete ingår att definiera en innovationsprocess, inom vilka områden ska ni innovera, hur ska ni få in idéer, hur ska dessa utvecklas samt vilka olika stadier på idéer ska ni monitorera? Ett mycket framgångsrikt arbetssätt när det gäller att hantera olika stadier är att sätta upp grindar, krav, där olika mycket resurser tillgängliggörs. Från början får en idé bara ytterst lite tid och pengar från organisationen för att ta fram de bevis, på att det är en bra idé, som krävs för att uppfylla kraven i nästa grind. I stadiet efter andra grinden tillgängliggörs lite mera resurser och kraven på bevis blir högre i den tredje grinden för att låsa upp ytterligare resurser osv.


Är syftet istället att driva ett innovationsprojekt som ska leverera en innovation? I bästa fall krävs då bara resurser, ett engagerat team och en sponsor som kan försvara projektet i politiska diskussioner samt lyfta innovationen vidare när det är dags att skala upp den. Men fokus blir då istället på att minska risken i projektet. Istället för förändringsarbete i organisationen blir aktiviteterna nu att formulera hypoteser och validera dessa genom att utföra experiment och prata med kunder.


Låt oss slutligen återvända till frågan i rubriken. Vilket kom först innovationen eller det innovativa arbetssättet? Det finns inget givet svar på det, utan en organisation kan absolut lyckas med en innovation utan att ha en innovationsprocess implementerad. För att ha återkommande innovation behövs dock en innovationsprocess, annars är det väldigt otroligt att organisationen lyckas få fram flera innovationer. Det viktiga är att skilja på arbetet att implementera en innovationsprocess för att skapa en innovativ organisation och arbetet att driva innovationsprojekt. Det kräver olika kompetens så det görs bäst av olika team, men framför allt så kan det inte göras samtidigt. Den som just nu driver ett innovationsprojekt kan inte också driva ett transformationsarbete över organisationen för att göra den innovativare.


För mer information, besök LEAPS eller ta kontakt med Kristian på LinkedIn!

 

Kristian Elmefall, Executive Contributor Brainz Magazine

Kristian är en svensk serieentreprenör och senior managementkonsult, med en dubbel

examen som Executive MBA och i datavetenskap. Kristian har samlat erfarenhet inom

innovation och företagande från ett stort antal branscher och från företag i alla storlekar

under de senaste 20 åren. Som medgrundare av konsultföretaget LEAPS hjälper han nu

kunderna att förstå hur branscherna som kunderna verkar i utvecklas, hur de kan hålla sig

relevanta och konkurrenskraftig under dessa omständigheter, samt hur man skapar en

innovationsprocess för att säkerställa återkommande innovationer i linje med företagets

strategi.

NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page