top of page
  • Brainz Magazine

Processen För Kundkännedom

Den så kallade penningtvättslagen är en lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna innebär att alla som har ett visst slags företag, de ska vidta åtgärder som står i proportion till de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som det är utsatt för. De som omfattas av denna lag är bland annat banker och försäkringsbolag. Du som vill ha hjälp med att uppnå kundkännedom på ett bra sätt, du kan ta hjälp via nordkyc.se.


För konsumenter så innebär kundkännedom eller KYC som det även kallas ibland för, att du ska visa upp ditt ID eller att du ska svara på frågor om var dina pengar kommer ifrån. Ett företag får inte ingå ett avtal eller utföra enstaka transaktioner om de inte har fått en tillräcklig kundkännedom.


Åtgärder för att uppnå kundkännedom


Det som företag ska bedöma, det är dels sin egen verksamhet, det utifrån ett riskperspektiv, dels den risk som kunden kan anses utgöra. Det är först efter det som företaget i sig kan bestämma på vilket sätt de ska kunna uppnå rätt kundkännedom enligt riskerna.


När risken anses vara låg till normal, så räcker det med att vidta grundläggande kontroller. Detta brukar innebära att en ID kontroll görs samt att man ställer frågor om affärens syfte och art. En annan viktig sak som företaget ska göra, det är att kontrollera om personen i fråga är i så kallad politiskt utsatt ställning.


Olika metoder för att uppnå kundkännedom


Idag är det så att olika banker och försäkringsbolag, de tillämpar olika metoder för att uppnå kundkännedom. Idag finns det nämligen inte några som helst föreskrifter i penningtvättsreglerna hur det ska ske.


Riskbedömning och KYC


Om du vill ha ett bra system för att göra din riskbedömning eller din KYC, då kan nordkyc.se hjälpa dig med det. Hos dem kan du hitta smarta verktyg som ser till att du kan skapa årliga riskbedömningar samt även göra en kundkännedom på varje kund och varje enskilt uppdrag.


Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page