top of page
  • Brainz Magazine

Vad Är En Ejektor Och Hur Fungerar Den?

En ejektor är en anordning som använder en strömningsvätska, vanligtvis en gas eller en vätska med hög hastighet, för att suga eller pumpa en annan vätska eller gas. Det fungerar genom att utnyttja principen om Venturi-effekten, där trycket sänks när en vätska eller gas accelereras genom en konstriktion i en rörledning. Om du vill ha svar på så fungerar en ejektor, så ska vi i denna text försöka ge dig det. 


Så funkar det


Om man ser till vad en ejektor består av, så är det i huvudsak tre huvudkomponenter: en insugssektion, en konstriktionssektion och en diffusorsektion.


I insugssektionen så tillförs den höghastighetsströmmande vätskan eller gasen, vanligtvis kallad "drivvätska" eller "drivgas". När det gäller konstriktionssektion så är det en inskränkning i rörets diameter där drivvätskan accelererar. När drivvätskan accelereras genom denna inskränkning skapas en sänkning av trycket enligt Venturi-effekten.

Efter konstriktionssektionen expanderar drivvätskan, vilket resulterar i att trycket återgår till normalnivå samtidigt som hastigheten minskar.


När drivvätskan accelererar i konstriktionssektionen skapas ett undertryck som suger eller "ejekterar" en annan vätska eller gas in i systemet. Detta är vanligt i olika tillämpningar, som inom industriella processer, för att pumpa eller blanda vätskor, och även inom flygindustrin för att skapa vakuum i flygplanens toaletter.


Ejektorn kräver inte några rörliga delar utan drivs endast av den höghastighetsströmmande vätskans eller gasens kinetiska energi. Det är en effektiv metod för att flytta eller blanda substanser utan att använda mekaniska komponenter.


Ejektor från Aquateq


Det finns ett företag som heter Aquateq som sysslar med produkter där det finns ejektorer. De har tagit fram flera modeller av spolmunstycken med ejektorer, som de sedan tagit patent på. Hos dem finns det olika avloppsprodukter och olika industriella produkter. 

De vanligaste medierna i deras bransch är vatten och luft. Det går att trycksätta vattnet med en vattenpump, så att den får ett högre hastighet. 


Comments


NYHETSBREV

  • linkedin-brainz
  • facebook-brainz
  • instagram-04

MER ARTIKLAR 

KANALER

bottom of page